Raadpraat 36 – Een nieuw gebouw voor de scouting!

Tijdens de raadsvergadering van 19 oktober 2021 zijn een aantal belangrijke besluiten genomen. Zoals gebruikelijk blikken we ook dit keer samen met u terug op de raadsvergadering.

Nieuwbouw
Scouting Nederweert

De Scouting zit al lang op twee locaties in het dorp. De landscouting zit in Scoutcentrum De Boelenbeem aan de Bredeweg. De waterscouting zit in De Thuishaven bij de passantenhaven. De scouts hebben een hele mooie periode gehad op deze prachtige plekken midden in het dorp. Maar beide panden zijn ondertussen wel behoorlijk verouderd. Ook is het onhandig dat land- en waterscouting niet in hetzelfde pand zitten.

Als partij gunnen we de scouting een fatsoenlijk en modern pand aan de rand van het dorp waar land- en waterscouting samen mooie avonturen kunnen beleven. Er is een mooie locatie gevonden aan de kanalenviersprong bij Steer. Een locatie dicht bij het dorp en goed bereikbaar per fiets vanuit Nederweert en Eind, en per auto of bus voor bezoekende scoutinggroepen. Maar ook een locatie met alle ruimte en mogelijkheden van het buitengebied. En de ligging aan de Noordervaart maakt de activiteiten van de waterscouting ook een stuk veiliger dan nu.

De investering wordt voor het overgrote deel gedaan door Scouting Nederweert samen met Scouting Nederland. De bijdrage die aan de gemeente werd gevraagd is relatief klein in het grote geheel. We waarderen de investering vanuit de Scouting enorm. Deze ontwikkeling is niet alleen goed voor de kinderen uit onze gemeente, maar zet Nederweert ook landelijk op de kaart. We konden het voorstel dus ook volmondig steunen. De bouw van een nieuw scoutinggebouw is een eerste stap in de kansen die er liggen voor de kanalenviersprong en Noordervaart.

Van het gas af

De voorraad aardgas is eindig, het verbranden van aardgas draagt bij aan het klimaatprobleem en de inwoners van Groningen hebben ook recht op een veilige leefomgeving. De regering heeft daarom besloten dat in 2050 iedereen van het gas af moet zijn. Gemeenten moeten aan de slag met een visie hoe dit te halen is. Tijdens de raadsvergadering hebben we een eerste versie van deze visie vastgesteld.

Wat ons betreft zijn er voor de komende jaren drie prioriteiten om in 2050 van het gas af te zijn. De eerste stap om nu te zetten is om volop in te zetten op isolatie. Door woningen en bedrijfsgebouwen beter te isoleren is er ook minder energie nodig om de panden te verwarmen. Dit scheelt in energieverbruik, en dus ook kosten. Meer en beter isoleren is dus altijd goed.

Iedereen moet
mee kunnen doen

Isolatie en andere duurzaamheidsmaatregelen betalen zichzelf terug. Het probleem is alleen dat je wel geld moet hebben om te investeren om ook het financiële voordeel te halen. Veel mensen hebben niet het geld op hun bankrekening staan om deze investeringen te doen. Daarom willen wij dat ze geholpen worden, bijvoorbeeld met renteloze leningen.

Als iedereen de komende jaren massaal van het gas af gaat raakt het stroomnet overbelast. Het plaatsen van warmtepompen, elektrisch koken en rijden en zonnepanelen op onze daken zorgen ervoor dat er veel meer stroom door het stroomnet moet. Het stroomnet is hier nog niet klaar voor. Het moet flink worden uitgebreid en verbeterd. Dat moeten we nu al gaan doen. Daarom hebben we het college op te roepen om hiervoor nog meer aandacht te vragen bij Enexis. Als aandeelhouder kunnen we dit ook afdwingen. Zeker als we dat samen doen met andere gemeenten.

We vinden het altijd fijn als mensen ons willen steunen of mee willen denken. Opmerkingen, vragen of ideeën zijn altijd welkom, of word lid. Met uw steun kunnen wij een nog krachtiger geluid laten horen en Nederweert verder verbeteren.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers
Raadsleden D66 Nederweert