Raadpraat 32 – Samen sterker uit de crisis

De raadsvergadering van 6 juli 2021 stond in het teken van de Kadernota 2022. De kadernota is hét moment voor alle partijen om aan te geven waar het volgende jaar nadruk op moet liggen. Zoals gebruikelijk blikken we ook dit keer samen met u terug op een aantal gebeurtenissen en thema’s van de raadsvergadering.

Corona

De afgelopen anderhalf jaar zijn zwaar geweest. Veel mensen zaten, of zitten nog steeds, in grote onzekerheid of kampen met ziekte. Ook hebben velen afscheid moeten nemen van hun dierbaren. Gelukkig lijkt het erop dat we het ergste achter de rug hebben. De vaccinatiecampagne is goed op stoom gekomen en het aantal besmettingen is hard gedaald. Hopelijk zet de stijging van afgelopen week niet door.

Economie

Met de economie gaat het over het algemeen ook goed. Veel bedrijven draaien even goed of zelfs beter dan voor de crisis. Sommige bedrijven, zoals de horeca, kunnen de ondersteuning van de samenleving goed gebruiken. Daarom vinden we het ook mooi om te zien dat de Ondernemersvereniging Nederweert een toekomstvisie heeft opgesteld. Met een goede samenwerking tussen ondernemers en gemeente zorgen we voor een krachtig economisch herstel. Wat ons betreft neemt de gemeente hier dus een aanjagende rol in.

Aandacht voor mensen
die hulp kunnen gebruiken

In het kader van samen sterker uit de crisis is het goed om oog te hebben voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Daar is bij de gemeente ook veel aandacht voor. We steunen dus de extra kosten voor o.a. de ‘bijstand om niet’ en Algemeen Maatschappelijk Werk. Ook vinden we het goed dat er voortaan structureel aandacht is voor het bestrijden van armoede in onze gemeente.

Een aantal locaties in onze gemeente verdient extra aandacht. We vinden het belangrijk dat er een gymvoorziening in Ospel blijft en dat de Scouting Nederweert snel een nieuwe accommodatie krijgt. We zijn benieuwd naar de uitkomsten van de lopende onderzoeken en hopen dat er snel duidelijkheid komt. Het proces rondom de Bengele Beweegt ligt goed op schema. We zijn tevreden met de mededeling van het college dat de gesprekken over de aanleg van padelbanen voorspoedig verlopen.

We hebben opnieuw aandacht gevraagd voor de aanleg van fietsstroken. Als voorbeeld hebben we gewezen op de herinrichting van de kruising Kapelaniestraat en Moesemanstraat. Daar lijken de rode fietsstroken vergeten. Het college zei op onze vragen toe dat dit niet het geval is en ze later dit jaar alsnog worden aangebracht.

De opgaven in het buitengebied blijven groot. Er ligt een enorme opgave rondom het terugdringen van fijnstof, geur en stikstof. Er zijn grote risico’s voor volksgezondheid. Er zit nergens in Nederland zoveel fijnstof in de lucht als hier. En ook onze natuurgebieden horen bij de natuurgebieden die het ergste zijn aangetast door teveel stikstof. De lucht die we inademen moet schoner. De natuur moet de kans krijgen zich te herstellen. De aanpak van fijnstof, geur en stikstof moet topprioriteit hebben.

Begin deze maand zijn de onderzoeken “Naar een ontspannen Nederland” en “Naar een uitweg uit de stikstofcrisis” gepresenteerd. De Peel is aangewezen als gebied waar de komende jaren de focus op moet liggen. Het oplossen van het stikstofprobleem kan niet zonder een flinke inkrimping van de veestapel, ook in Nederweert. We roepen het college op om met de uitkomsten van deze rapporten aan de slag te gaan. Kom samen met de regio, provincies Limburg en Noord-Brabant, en het rijk met een integraal plan voor de korte én lange termijn voor de grote opgaven in ons buitengebied.

We vinden het altijd fijn als mensen ons willen steunen of mee willen denken. Opmerkingen, vragen of ideeën zijn altijd welkom, of word lid. Met uw steun kunnen wij een nog krachtiger geluid laten horen en Nederweert verder verbeteren.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers
Raadsleden D66 Nederweert