Raadpraat 26 – Voor eerlijke belastingen

Ook dit keer blikken we samen met u terug op de raadsvergadering. Deze raadpraat gaat over de vergadering van woensdag 16 december 2020.

Gemeentelijke belastingen

Tijdens de raadsvergadering van december worden altijd de belastingen vastgesteld voor het komend jaar. Het tarief van de OZB-belasting gaat een beetje omlaag. Dat is gunstig voor mensen met een eigen woning en ondernemers met een eigen bedrijfspand. De rioolheffing gaat €5,- per huishouden omhoog. Met dat geld kunnen we aanpassingen betalen aan de riolering waardoor we overstromingen bij hevige regenbuien voorkomen. Een van de straten die daarbij prioriteit heeft is de Onze Lieve Vrouwestraat / Lochtstraat in Ospel. 

Hogere kosten voor
afvalinzameling

De kosten voor afvalinzameling zijn afgelopen jaar weer gestegen. Dit komt omdat zowel het ophalen van het afval als het verwerken van het afval duurder is geworden. Omdat we dit jaar meer thuis waren, is er ook thuis meer afval geproduceerd. Dit moet ook allemaal opgehaald en verwerkt worden. Om alle kosten rondom afval te betalen moet u als inwoner afvalstoffenheffing betalen. Die heffing bestaat uit drie delen: een vast bedrag per huishouden (vastrecht), een bedrag per kilo afval in de duobak en wat mensen betalen aan de milieustraat.

Een eerlijke
afvalstoffenheffing

Het voorstel was om het vastrecht te verhogen met iets meer dan 27 euro per huishouden. Of u nu veel of weinig afval heeft, elk huishouden zou hetzelfde bedrag extra gaan betalen. Dat vinden we niet eerlijk. In het kader van ‘de vervuiler betaalt’ vinden we het eerlijker om het bedrag per kilo te verhogen. We hebben een voorstel gedaan om niet het vastrecht fors te laten stijgen, maar om het bedrag per kilo te verhogen. Dat gaat dan omhoog van 15 cent naar 21 cent per kilo. Mensen die minder dan 354 kilo afval hebben per jaar betalen met ons voorstel minder. Mensen die meer afval hebben betalen meer. Met steun van het JAN en Nederweert Anders is ons voorstel voor deze wijziging aangenomen.

We hopen ook dat iedereen wordt geprikkeld om afval goed te scheiden. Als afval beter wordt gescheiden is dat ook goedkoper om te verwerken. En dat heeft weer invloed op de afvalstoffenheffing de komende jaren.

Voor gezinnen met jonge kinderen en mensen die (om medische redenen) incontinentiemateriaal gebruiken kan deze verschuiving van kosten nadelig uitpakken door het grote gewicht aan luiers en incontinentiemateriaal. Vorig jaar hebben we daarom verzocht om dit apart in te gaan zamelen. Dit zal worden meegenomen bij de nieuwe manier van afvalinzameling waarover we volgend jaar besluiten. Mensen die veel incontinentiemateriaal gebruiken kunnen korting krijgen op hun afvalstoffenheffing. De gemeente gaat hier komend jaar extra over communiceren.

Overige onderwerpen

Tijdens de raadsvergadering zijn een aantal besluiten genomen als hamerstuk. Dat zijn besluiten waar geen discussie over is in de gemeenteraad en alle partijen achter staan. Een van deze onderwerpen is het nieuwe plan over schuldhulpverlening. Hiermee kunnen we de inwoners met (grote) schulden de komende jaren beter helpen.

Tijdens de lockdown willen we als gemeenteraad een balans zoeken tussen het door laten gaan van het democratisch proces en het nemen van verantwoordelijkheid om de hoeveelheid contact zo klein mogelijk te houden. Onderwerpen waarover discussie is in de raad en die een maand kunnen wachten hebben we uitgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Omgevingsvisie Buitengebied en de ontwikkelingen op en rond Sportpark De Bengele. In januari bekijken we of het verantwoord is om een extra raadsvergadering te organiseren om deze onderwerpen (al dan niet digitaal) te behandelen.

Denk mee en doe mee!

We vinden het altijd fijn als mensen ons willen steunen of mee willen denken. Opmerkingen, vragen of ideeën zijn altijd welkom, of word lid. Met uw steun kunnen wij een nog krachtiger geluid laten horen en Nederweert verder verbeteren.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers
Raadsleden D66 Nederweert