Krachtig uit de startblokken

Na bijna drie jaar aan voorbereidingen is, na 20 jaar afwezigheid, D66 Nederweert in maart jl. met twee zetels terug in de gemeenteraad. De afgelopen maanden hebben de kersverse raadsleden Martin van Montfort en Kyll Bruijnaers al hard gewerkt aan het laten horen van een fris geluid in de Nederweerter raad.

Speerpunten

Een van de speerpunten in het verkiezingsprogramma, en dus ook in de eerste maanden in de raad, was veilig fietsen. “Nederweert telt meer ziekenhuisopnamen na ongelukken met de fiets dan gemiddeld in Nederland. Wij willen zorgen dat iedereen weer veilig de weg op kan, vooral de schoolgaande jeugd.” aldus Martin van Montfort. De fractie heeft de afgelopen maanden vragen gesteld over de fietsveiligheid op o.a. de Ospelseweg, Brugstraat en Leveroysedijk. Maar ook op diverse andere onderwerpen heeft de fractie van zich laten horen. Denk hierbij aan de bouw van windmolens, betere sportvoorzieningen, meer politiecapaciteit en goed onderwijs. Raadslid Kyll Bruijnaers: “Wij vinden het belangrijk dat kinderen worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. Scholen zijn een belangrijke aanjager van persoonlijke ontwikkeling. Daarom was ‘Goed Onderwijs’ ook het eerste hoofdstuk van ons verkiezingsprogramma en dragen we dit ook actief uit in de raad. We willen scholenkoepel MeerderWeert hartelijk danken voor de taart die we hebben gekregen voor onze verkiezingsoverwinning én het leveren van de wethouder onderwijs.”

Subsidiebeleid

Ook bij het subsidiebeleid heeft de fractie van zich laten horen. D66 vindt gelijke behandeling belangrijk, daarom is er door de fractie voor gezorgd dat de vrouwenverenigingen dezelfde subsidie krijgen als andere verenigingen. Daarnaast is er extra aandacht gevraagd voor trainingen van de vele vrijwilligers. Het voorstel wat is gedaan om de intocht van Sinterklaas in Nederweert-Budschop beter te ondersteunen werd door de andere partijen niet gesteund.

Coalitie

Naast het normale raadswerk werden ook de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie gevoerd. Het duurde een aantal weken voor duidelijk was welke partijen het beste samen konden gaan onderhandelen. Nadat de keuze voor het onderzoeken van een coalitie van JAN, Nederweert Anders en D66 Nederweert was gemaakt ging het proces voortvarend verder. Martin van Montfort: “De gesprekken vonden plaats in een prettige sfeer. Vooral het feit dat een redelijk aantal sessies openbaar waren is erg goed bevallen. Het is bijzonder dat geïnteresseerden daarbij aanwezig konden zijn en mee mochten praten. Die input heeft bijgedragen aan een nog beter akkoord.”

Wethouder Peter Koolen

Wethouder Peter Koolen kijkt met veel vertrouwen vooruit: “Ik ben heel erg vereerd dat ik deze functie mag vervullen de komende periode. Samen met de inwoners en ondernemers van Nederweert gaan we het verschil maken. De komende bestuursperiode worden stappen gezet om te komen tot een aantrekkelijk centrum in Nederweert. Ook wordt er gezorgd voor de verdere ontwikkeling van Sportpark De Bengele en het Leisuregebied naast de A2. Er wordt al volop gebouwd in Nederweert: dit proces gaat verder waarbij we speciale aandacht hebben voor starters. We blijven stimuleren dat verenigingen het cement vormen in onze gemeenschap. Daarmee is Nederweert een aantrekkelijke gemeente om te wonen, leven, werken en verblijven. Dat geldt voor alle doelgroepen, want het is belangrijk dat iedereen mee kan doen.”