Inhoudsopgave

Voorwoord
Jaimi van Essen – Lijsttrekker D66 Losser

Investeren in vitale dorpen
De afgelopen jaren heeft D66 hard gewerkt in de gemeenteraad en via onze wethouder in het college. Dat hebben we voor u gedaan met bijvoorbeeld de kwaliteitsimpulsen in Glane, De Lutte, Overdinkel en Beuningen. Daarbij gaat het om investeringen in wijken en straen. Maar ook met een nieuwe sporthald, een centrumplan en middelbare school in het dorp Losser. Maar we zijn er nog niet. D66 wil, met uw steun, de komende vier jaar verder werken aan groene en vitale dorpen in onze gemeente waar het samen prettig leven is.

Samen leven en naar elkaar omkijken
De afgelopen jaren hebben we ook gezien dat verhoudingen in de samenleving kunnen verharden. Mensen voelen afstand tot elkaa ren tot de overheid. We blijven soms in ons eigen gelijk zitten. Ik zie het dan ook als absolute prioriteit voor de politiek om aan de verhoudingen in, tussen en met de samenleving te werken. We moeten naar elkaar blijven omkijken, vrijwilligers werk voor de ander waarderen en onze verenigingen koesteren.

Vertrouwen in de toekomst
D66 gaat met vertrouwen de komende jaren tegemoet. Graag pakken we de genoemde uitdagingen die op onze dorpen in de gemeente Losser afkomen met beide handen aan. We zien ze vooral als kansen! We willen lokaal doen wat lokaal kan. Inwoners zullen daarbij steeds vaker zelf de kar willen trekken en de gemeente moet hier goed bij blijven aansluiten. Daarnaast ligt er de komende jaren een gigantische opgave op het gebied van duurzaamheid. Veel van deze opgaven komen via Den Haag (de Rijksoverheid) bij de gemeenten terecht, en dus ook in uw buurt, wijk of dorp. We hebben als coalitie partij de afgelopen jaren gezorgd dat onze gemeente stappen ging zetten op het gebied van duurzaamheid, maar de gemeente moet onze inwoners nog beter ondersteunen om groene alternatieven aantrekkelijk te maken. We willen samen met onze inwoners op naar een duurzame gemeente Losser!

Samen optrekken
Onze gemeente Losser ligt verslingerd aan de Dinkel, en wordt terecht de schatkamer van Twente genoemd. We leven in een uniek groen gebied. We kunnen dit groene goud dat we bezitten nog beter benutten. Laten we het prachtige landschap, dat via De Lutte en Beuningen door loopt in onze buurgemeenten Dinkelland, Tubbergen en Oldenzaal, koesteren en beleefbaar maken voor iedereen. In die samenwerking liggen de kansen voor de gemeente Losser. D66 wil samen met onze partners in Noordoost-Twente optrekken richting de toekomst.

Jaimi van Essen, lijsttrekker