Vrij door kansrijk onderwijs

Anke - Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Beeld: Jeroen Mooijman

Ben je écht vrij als leraar wanneer je met je leerlingen in oude, slecht geventileerde gebouwen les moet geven? Of als er bij het schoolbestuur geen geld is om te investeren in een groene omgeving rondom de school?

Ieder kind verdient dezelfde kansen. Om later zelfstandig te zijn. Vrij te zijn. Daarom willen we dat er wordt geïnvesteerd in Losserse scholen en de directe omgeving van schoolgebouwen. We willen dat de scholen in onze gemeente up-to-date zijn. Dat ze toekomstbestendig én duurzaam zijn.

Naast leren en studeren, moeten kinderen ook in een prettige omgeving kunnen spelen. D66 Losser wil daarom samen met schoolbesturen investeren in groene en vernieuwde schoolpleinen. Zodat kinderen buiten op het schoolplein helemaal hunzelf kunnen zijn.

Om de investeringen in het onderwijs te doen die wij noodzakelijk vinden, is goed overleg met ouders en schoolbesturen onmisbaar.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 Losser gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.