Dit zijn onze standpunten voor Losser

Beeld: Centrumplan Losser

Wat voor een samenleving willen we zijn? Dat vraagt om duidelijke keuzes. D66 Losser maakt die keuzes. Voor een groene toekomst. Met meer betaalbare woningen. En een gelijke kans voor onze kinderen.

Wij gaan voor een gemeente Losser waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 Losser gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.