Stijn Ottenhof

Bekijk de video van Stijn

Stijn Ottenhof - Beeld: Geert Cox

Stijn Ottenhof staat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op plek 6 voor D66. Hij is hiernaast ook student. Maak hieronder kennis met hem. 

  • 22 jaar
  • Losser
  • Hij/hem

Stijn is opgegroeid in Losser en zit nu in het laatste jaar van zijn opleiding ‘internationale betrekkingen’, waar hij zich specialiseert in internationale conflicten en veiligheid.  
Van jongs af aan heeft Stijn zich verbonden gevoeld met de politiek en in het bijzonder de thema’s ‘kansengelijkheid’ en ‘diversiteit’.  
 
Stijn zal zich de komende jaren inzetten voor diversiteit, kansengelijkheid en grensoverschrijdende samenwerking. Onderwerpen waar we vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid altijd aandacht aan moeten blijven besteden om ervoor te zorgen dat iedereen zichzelf kan én mag zijn, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om het optimale uit zichzelf te halen.  
 
Als we over deze onderwerpen met elkaar in gesprek blijven op basis van onderling respect, dan creëren we voor alle inwoners van Losser een zo groot mogelijke kans het best mogelijke voor zichzelf te realiseren, aldus Stijn.