Vrij bewegen door een vitaal platteland

Dinkel bij Schoklandweg Losser

Dinkel bij Schoklandweg Losser Beeld: Jinne Stienstra

D66 Losser streeft naar een duurzaam en gezond landelijk gebied. En daar ligt een grote opgave. Losser heeft namelijk een groot buitengebied en is een gemeente met agrarische activiteiten. Verschillende organisaties en ondernemers beheren grote delen van dit landelijke gebied. Ze zijn daarmee belangrijke spelers voor een vitaal platteland.

Wij willen samen met agrariërs en natuurorganisaties ons mooie coulisselandschap beschermen en tegelijkertijd nieuwe initiatieven laten opbloeien. Een platteland waar je kunt werken, wonen en genieten. Zo werken we aan een gemeente waar onze kinderen en kleinkinderen kunnen genieten van een vitaal platteland.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 Losser gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.