Vrij van zorgen over het klimaat en de natuur

Beeld: D66 NO-Twente

Hoe vrij ben je als je je zorgen maakt over het klimaat? Over hoe schoon de lucht is die je inademt? Over droge zomers en winters zonder vrieskou? Over de hele wereld staan mensen op voor een wereld zonder deze zorgen. Zij vragen de politiek om meer dan woorden. Ook de lokale politiek heeft hierin een belangrijke rol.

Voor daden is geen verdeeldheid, maar samenwerking nodig. Samenwerking tussen politieke partijen in de gemeenteraad van Losser. Voor grote keuzes die niet iedere paar jaar veranderen.

Na het Parijsakkoord en een Klimaatakkoord is het tijd voor daden, ook op lokaal niveau in de gemeente Losser. We kiezen voor duurzame energie met zon, wind en groen gas. We moeten samen kunnen delen in de ‘lusten’ van duurzame energieprojecten. Lusten en lasten lokaal. En de lokale overheid moet je helpen als isolatie of zonnepanelen te duur zijn.

Samen zetten we koers naar een schone gemeente Losser. We laten iedereen vrij van zorgen en zorgen dat iedereen mee kan doen.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 Losser gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.