Laat iedereen vrij, maar niemand vallen — het sociaal-liberalisme van D66 Losser

Beeld: Centrumplan Losser

D66 Losser is een sociaal-liberale partij. We staan in een traditie van politieke vernieuwers die streven naar een vrije en rechtvaardige samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen. Over hun eigen leven, maar ook – met elkaar – hoe we samenleven in Losser. Daarom kiezen wij voor een gemeente waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Sociaal-liberalen staan voor ‘vrijheid in verbondenheid’. Volgens ons is ieder mens een uniek individu, maar zijn we ook sociale wezens, die hun vrijheid vormgeven en zich ontwikkelen samen met anderen.

Wij geloven dat mensen pas echt vrij zijn, als ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Als ze eerlijke kansen hebben om er iets van te maken in het leven. Als ze zich geen zorgen hoeven te maken over hun huis of hun inkomen, als het een keer tegen zit. Als de democratie zo werkt, dat iedereen kan meepraten. En als de gemeente Losser – met het prachtige landschap waarin we leven – ook van waarde is voor generaties na ons.

Om die reden zullen D66’ers altijd vechten voor individuele vrijheid. Voor gelijke kansen. Voor een overheid die mensen niet laat vallen. Voor meer democratie. En voor een economie die volop bloeit, maar ook oog heeft voor klimaat en natuur.

De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’ die door de Mr. Hans van Mierlo Stichting zijn opgesteld. Deze richtingwijzers geven richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de status van dogmatische waarheden. Ook op lokaal niveau, in de gemeente Losser, hanteren wij zoveel mogelijk deze richtingwijzers. Zo weet je wat je van ons kan verwachten.

  1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen
  2. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
  3. Denk en handel internationaal
  4. Beloon prestatie en deel de welvaart
  5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden

Lees meer over onze standpunten of ons lokale verkiezingsprogramma voor de gemeente Losser.