Vrij om te ondernemen, werken en innoveren

Gronausestraat

Beeld: Centrumplan Losser

Of het nu gaat om de horecazaak om de hoek, de fietsenmaker of een lokaal bedrijf dat uitgroeit tot een miljoenenonderneming. Wij laten iedere ondernemer vrij te ondernemen en te innoveren. Dat is goed voor de toekomst van onze gemeente Losser.

Naast de economie binnen onze gemeente, willen we ook buiten onze gemeentegrenzen kijken. Veel inwoners werken in steden zoals Enschede en Oldenzaal. De regionale is daarmee van groot belang voor het werk dat onze inwoners hebben.

D66 Losser staat daarom voor een ambitieus investeringsprogramma voor de regionale economie. De Regiodeal en de Agenda van Twente vervullen deze ambitie en zijn ook voor onze gemeente van groot belang. Wat ons betreft blijft Losser een partner in deze regionale programma’s.

We willen daarnaast over grenzen kijken, eigentijdse oplossingen voor economische uitdagingen – bijvoorbeeld als gevolg van corona – niet vermijden. Onze gemeente moet zich faciliterend opstellen en richten op de kansen voor Losserse ondernemers.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 Losser gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.