Vrij zijn met een overheid die beslist met jou

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

De overheid staat de afgelopen jaren te veel tegenover mensen, in plaats van naast mensen. Daardoor neemt het vertrouwen in de overheid af. Dat is een slecht teken. De overheid is er voor haar inwoners. Voor jou. Ze moet iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Als het om onze lokale Losserse democratie gaat, mogen we nooit achterover leunen. Wij willen jou meer inspraak en invloed geven.

De gemeente Losser heeft stappen gezet om jou meer invloed te geven. Hier is echter nog werk aan de winkel. Vooraf moet helder zijn hoe inwoners mee kunnen denken, mee kunnen doen of hun eigen plannen kunnen starten.

Het taalgebruik van de gemeente moet laagdrempelig zijn zodat iedereen mee kan doen. De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 Losser gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.