Onderwijs

Inhoudsopgave

D66 gaat voor schoolgebouwen die up-to-date en klaar voor de toekomst zijn, met een goed klimaat voor de kinderen en scholieren om te kunnen leren. We gaan voor kwalitatief onderwijs dichtbij. Met het onderwijsvastgoed willen we ook werken aan andere uitdagingen, denk hierbij aan leefbaarheid in kleine dorpen, voorzieningen en een rijke schooldag.

Rijke schooldag
D66 wil een verrijkte schooldag met aandacht voor sport, cultuur, natuur en huiswerkbegeleiding. Dit zodat elk kind een eerlijke en gelijkwaardige kans krijgt. Alle kinderen maken zo in hun eerste levensjaren kennis met Losserse verenigingen, activiteiten in de dorpen en cultuur en we promoten tevens een gezonde levensstijl.

Duurzame scholen
D66 wil dat de schoolgebouwen in onze gemeente voor 2030 energie- en klimaatneutraal zijn. Kinderen kunnen bij deze ambities een rol spelen, zo hebben we bij de Energy Challenges op de Losserse basisscholen gezien. Van afval tot verwarming: de school moet als einddoel hebben om klimaatneutraal te zijn in 2030.

Aandacht voor goede start
Er zijn ook in Losser kinderen die met een lege maag naar school gaan. D66 wil deze armoede onder kinderen bestrijden omdat het de kansengelijkheid voor het kind aantast. Samen met organisaties als de voedselbank willen we erop inzetten dat kinderen de dag goed kunnen beginnen en niet met een achterstand op school zitten.
 
Elk kind telt
D66 is voorstander van de inzet van middelen om leerachterstanden weg te werken. De gemeente heeft een actieve rol in het signaleren van onderwijsachterstanden. In Overdinkel zet de gemeente hier al volop in, zowel qua inzet als middelen op de basisscholen. We willen ook in onze andere dorpen gemeentemiddelen inzetten om leerachterstanden te voorkomen en weg te werken. Kinderen zijn immers de toekomst voor onze gemeente, elk kind telt voor D66.
 
Aantrekkelijke scholen
Met aantrekkelijke en up-to-date schoolgebouwen, willen we Losser aantrekkelijk houden als plek waar leraren willen werken. Zo zetten we erop in om hier geen of minder last van het lerarentekort te krijgen.
 
Bereikbaar vervolgonderwijs
Door de grootte van Losser reizen leerlingen verder voor hun vervolgonderwijs. De bereikbaarheid van Almelo, Hengelo, Enschede en Oldenzaal blijft daarom cruciaal voor leerlingen. We denken hierbij ook aan onderwijslocaties zoals het Roessingh en het Maatmancollege. Bereikbaarheid moet een blijvend speerpunt zijn voor de gemeente Losser.
 
Leven lang leren
Iedereen heeft recht op toegang tot onderwijs, dat betekent een breed toegankelijk onderwijsstelsel voor jong en oud. Iedereen die wil leren, zich wil ontwikkelen of zich wil omscholen moet daarvoor de gelegenheid hebben. Ongeacht opleidingsniveau, leeftijd, woonplaats en wel of geen beperking. Er zijn nog steeds teveel volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven. D66 wil onderwijs beter toegankelijker en laagdrempeliger maken, voor verschillende doelgroepen. Ook als het gaat om alledaagse lastigheden met bijvoorbeeld het lezen van formele brieven.