Toerisme & Recreatie

Inhoudsopgave

Zet Losser op ’t greune pad: D66 ziet de potentie van recreatie en toerisme voor de economie binnen onze gemeente. Als we in staat zijn om de parels bij de verschillende dorpen te combineren en te benutten, kan de werkgelegenheid voor onze inwoners in deze sector flink toenemen. Een verbinding langs de Dinkel, van noord naar zuid, zorgt voor een verdere versterking van onze toeristische infrastructuur.

Monumenten en panden
Om de belangstelling voor het verleden en heden van onze gemeente willen we meer aandacht voor monumentale panden en voorlichting. Samen met de VVV en ondernemers willen we uitleg geven over onze historie, cultuur en karakteristieken. [HHH1] Onze dorpen worden hiermee geen doorfietsdorpen, maar verblijfsgebieden. Dit past bij onze ambities in de centrumplannen en kwaliteitsimpulsen.

Verbinding van noord naar zuid
Losser kent vele toeristische trekpleisters verspreid over onze gemeente. Vaak zijn deze trekpleisters nog niet met elkaar verbonden via toeristische infrastructuur. D66 wil de pareltjes van onze gemeente aan elkaar verbinden. Onderdeel hiervan is een toeristische verbinding van Glane tot aan Beuningen over en langs de Dinkel. Het nieuw aangelegde deel van het Laga-fietspad is hier een mooie aanzet toe. Uiteindelijk biedt een toeristische route langs de Dinkel van noord naar zuid een kans om het groene goud in onze gemeente optimaal te benutten.

Toeristische infrastructuur
Daarnaast willen we de wandel- en fietspaden in de driehoek Haagse Bos, Duivelshofbos en Steenfabriek versterken. Dit kan dan ook functioneren als aansluiting richting toeristische infrastructuur in De Lutte en Beuningen.

Kerkenpaden
D66 vindt het belangrijk om oude boeren- en kerkenpaden weer te reactiveren en, in samenspraak met de eigenaar, te gebruiken voor onze toeristische en recreatieve doelstellingen.
 
Grensoverschrijdend toerisme
Er zijn verschillende mogelijkheden om grensoverschrijdend toerisme en recreatie te versterken. D66 wil via verschillende paden (bijv. Graafschapspad of Wewwelstadpad) de verbindingen met m.n. Bad Bentheim verbeteren. Als we met onze noabers over de grens in staat zijn om deze verbindingen te ontsluiten, kan dit tevens functioneren als ontlasting van te drukke recreatiegebieden in onze gemeente (denk aan Lutterzand). Tegelijkertijd bevorderen we de (grensoverschrijdende) economie door dagjesmensen van Duitsland ook naar Nederland te halen.
 
Inzet op meerdaagse evenementen
De bekende evenementen binnen de gemeente Losser koesteren we. We willen in onze dorpen echter ook stimuleren dat er (meerdaagse) evenementen plaatsvinden die afwijken van tentje, bandje en de tap. Daarmee bedoelen we evenementen die mensen van buiten de gemeente trekken en zo het verdienvermogen van onze lokale economie en toeristische sector kunnen versterken. We beseffen dat het niet aan de gemeente is om dit te organiseren, maar willen onze ondernemers in staat stellen om unieke evenementen te organiseren die nieuwe bezoekers trekken.

Dorpsommetjes
De afgelopen jaren zijn enkele dorpsommetjes gerealiseerd. Denk aan het dorpsommetje in Glane bij het verleggen van de Dinkel. D66 wil met de dorpsraden meer van dit soort ommetjes ontwikkelen om de verbinding tussen de woongebieden en ons landelijke gebied te versterken.