Werken en ondernemen

Inhoudsopgave

Inwoners van Losser werken binnen en buiten onze gemeente. De economie van de gemeente Losser, maar ook die binnen de hele regio, is daarmee voor Losser belangrijk. Een ambitieuze Regio Deal en Agenda voor Twente, met aandacht voor een groene economie, is daarom van groot belang. We moeten over grenzen kijken, en eigentijdse oplossingen voor economische uitdagingen niet vermijden. D66 wil dat de gemeente Losser zich faciliterend opstelt en zich richt op de kansen voor Losserse ondernemers.

Corona
Door corona hebben we gezien dat de economie in versneld tempo is veranderd. Een aantal sectoren hebben het nog moeilijk, maar de economie groeit nu toch weer sterker dan verwacht. De gemeente kan een helpende hand uitsteken door bijvoorbeeld met lokale ondernemers te investeren in het digitaal aanbieden van producten. We hebben ook gezien hoe, met het tijdelijk toestaan van grotere terrassen, het straatbeeld en de sfeer in positieve zin zijn veranderd. We willen blijvend ruimte bieden aan grotere terrassen. Corona heeft ons laten zien dat meer ruimte voor beleving en sfeer onze dorpscentra goed doet.
 
Eigentijds (openbaar) vervoer
Openbaar vervoer is en blijft een belangrijke schakel. D66 wil de huidige verbindingen behouden en tegelijkertijd mogelijkheden bieden voor nieuwe, moderne en duurzame manier van (openbaar) vervoer. Denk aan duurzame deelauto’s en deelscooters die inwoners gezamenlijk kunnen benutten. Losser moet zich inspannen om dit ook in onze gemeente mogelijk te maken.
 
Lokaal = Regionaal
Investeringen in de regio zijn belangrijk voor de inwoners van Losser. Veel inwoners werken namelijk buiten onze gemeentegrenzen. We kiezen bewust voor regionale samenwerking en ondersteunen het TwenteBoard met de Twentse bedrijven.
 
Gratis elektrisch laden
Om de economie en het toerisme stimuleren in onze gemeente, willen we gratis laden faciliteren. Door laadpalen te plaatsen op toeristisch interessante locaties, waarbij bezoekers hun auto gratis kunnen parkeren en opladen, willen we bezoek aan onze dorpskernen stimuleren. D66 wil dit plan met de Losserse ondernemers verder uitwerken.
 
Duurzaam en verantwoord ondernemen
Bij aanbestedingen vanuit de gemeente willen we nog meer aandacht voor duurzaam (her)gebruik van materialen, inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en daar waar mogelijk lokale of minimaal regionale ondernemers betrekken.
 
Dorp van morgen
We willen extra aandacht voor de wensen van jongeren in onze gemeente als het gaat om het versterken van de economie en de leefbaarheid in de kernen. Zij zullen het langst van onze voorzieningen gebruikmaken. De verbinding en samenwerking tussen onderwijs en ondernemers willen we waar mogelijk versterken. Bijvoorbeeld met werkervaringsplaatsen.
 
Schone en duurzame bedrijvigheid
Losser is een gemeente met agrarische en toeristische activiteiten. We willen duurzame en schone bedrijven alle ruimte bieden zich te handhaven of verder te ontwikkelen. Innovatieve duurzame ontwikkelingen, of nieuwe initiatieven voor duurzame landbouw, willen we maximaal ondersteunen. Ook de spraakmakende bedrijven (Johma), die van groot belang zijn voor de werkgelegenheid, moeten ruimte krijgen voor duurzame groei.
 
Bereikbaar en aantrekkelijk
Om de regionale arbeidsmarkt, de economie en het toerisme te versterken zijn goede verbindingen voor fietsers en auto’s binnen Twente en met de gemeente Losser nodig, samen met voorzieningen voor het openbaar vervoer.