Lokaal Bestuur

Inhoudsopgave

D66 gaat voor een transparante, digitale en bereikbare lokale overheid. Hierbij is beginspraak vanzelfsprekend om inwoners aan zet te laten om met de gemeente hun leefomgeving in te richten.

Terug naar de bedoeling
De gemeente Losser heeft stappen gezet om meer ‘van buiten naar binnen’ te werken. Hier is echter nog werk aan de winkel. De gemeente moet beter volgens de participatieladder werken. Vooraf moet helder zijn hoe inwoners mee kunnen denken, doen of initiëren. Het taalgebruik moet laagdrempelig zijn en verwachtingsmanagement is daarbij een sleutelwoord. De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom.
 
Right to Challenge: ‘Pak an, pak over’
D66 heeft in onze gemeente ‘Right to Challenge’ (het recht om uit te dagen) geïnitieerd. Dat wil zeggen dat inwoners de gemeente mogen uitdagen als zij taken beter, mooier of goedkoper kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan het groenonderhoud in je buurt, duurzame maatregelen of zorgvoorzieningen. Dorpsraden zijn hiermee aan de slag gegaan en hebben er ‘Pak an, pak over’ van gemaakt. De gemeente moet verder met het ondersteunen van inwoners om van dit recht om uit te dagen een succes te maken. Daarbij moet de gemeente er in toenemende mate aan wennen dat inwoners de taken over kunnen nemen. Dan gaat het mogelijk niet altijd volgens de oordeel van de expert, maar volgens het oordeel van inwoners.
 
Digitale lokale overheid
Wat D66 betreft kan de ontwikkeling van de digitale en transparante lokale overheid niet snel genoeg gaan. We moeten blijven aanhaken bij de sterk veranderende samenleving waarin gemak en digitalisering in toenemende mate belangrijk zijn voor inwoners. Dit zonder aandacht te verliezen voor de groep inwoners die (nog) niet mee kunnen komen.
 
Dorpen aan zet
D66 heeft de afgelopen jaren gepleit voor meer budget en verantwoordelijkheden voor de dorpsraden van de kernen in onze gemeente. De trajecten met dorpsplannen (centrumplannen, kwaliteitsimpulsen) hebben laten zien dat inwoners in een dorp graag zelf de handschoen op willen pakken en zorg willen dragen voor hun omgeving. D66 wil hier maximaal in faciliteren. We willen samen met de dorpen blijven kijken wat er nodig is om toekomstbestendig te blijven.