Van den Bogaard: nieuwe periode

De Gemeenteraadsverkiezingen zijn inmiddels achter de rug en vorige week is bekend geworden dat GroenLinks, SP, D66, Lokaal Sterk, PvdA, 50Plus en Denk met elkaar verder gaan praten over een nieuw te vormen college met een programma voor de komende vier jaar. Voor D66 is dit een mooie uitkomst, waarbij er duidelijk een keuze is gemaakt voor een progressieve koers. De komende weken wordt er nog inhoudelijk onderhandeld, maar ik heb er alle vertrouwen in dat deze partijen er met elkaar uit gaan komen. De afgelopen periode hebben we deel uitgemaakt van de coalitie en ook de komende periode zetten we ons graag in de voor de stad.

De belangrijkste vraag die op tafel ligt is: wat willen we de komende jaren bereiken voor onze stad? Daarbij is een stip aan de horizon nodig. Er liggen grote uitdagingen voor het nieuwe college, zoals het aanpakken van de woningcrisis, het tegengaan van de tweedeling, het betaalbaar houden van de energierekening en de klimaatcrisis. Het huidige college heeft deze zaken de afgelopen vier jaar al voortvarend opgepakt. Zo is er extra aandacht voor preventie op het gebied van gezondheid, opleiding, werk en inkomen. Dit moet de komende periode blijvende aandacht krijgen, zodat iedereen gelijke kansen heeft in Helmond.
Een andere belangrijke prioriteit de komende jaren is woningbouw. Wonen is een basisbehoefte. Daarom hebben we ons, met bouwwethouder Gaby v/d Waardenburg, de afgelopen jaren volop ingezet op de bouw van meer woningen. Zo zijn er de afgelopen vier jaar dan ook meer dan 2000 woningen extra gebouwd in Helmond en er worden de komende twee jaar nog minimaal 1800 woningen per jaar bijgebouwd. Dit moet een mix aan woningen zijn (sociale huur, middenhuur en goedkope koop), zodat iedereen een huis kan vinden en de doorstroming bevorderd wordt. Zo bouwen we aan de toekomst van Helmond.

Daarnaast zijn er grote uitdagingen m.b.t. de energietransitie. Bij duurzaamheid denken we niet alleen aan verduurzaming van woningen, maar ook aan een gezonde leefomgeving. D66 wil investeren in een groene stad en de voorzieningen in de wijken op peil houden. Met een financiële impuls om de energiearmoede te bestrijden, proberen we iedereen mee te laten profiteren van de verduurzaming en de tweedeling tegen te gaan.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de opgaven voor de komende tijd. Deze grote uitdagingen zijn niet van vandaag op morgen opgelost. Het is een proces van de lange adem. D66 wil zich in ieder geval tot het uiterste inspannen om Helmond duurzaam te laten groeien. Ik hoop hier de komende vier jaar mijn steentje aan bij te dragen.

Jochem van den Bogaard
Kandidaat-raadslid D66 Helmond