Plannen Houtsdonk

Helmond heeft de ambitie te groeien naar een stad met 115.000 inwoners in 2040. Dit betekent dat er meer woningen gerealiseerd gaan worden. Maar ook arbeidsplaatsen én voorzieningen als winkels, groen, cultuur, horeca, zorg, onderwijs, wegen en duurzame energie zullen in deze ontwikkeling worden meegenomen. Om een extra impuls te geven aan deze ontwikkeling heeft gemeente Helmond bij het Rijk een subsidie aangevraagd van 16,1 miljoen. Deze subsidie is eind vorig jaar toegekend en biedt ons mooie kansen in deze zogenaamde schaalsprong.

De gemeente wil dat Houtsdonk op een goede manier kan meegroeien. Het is de bedoeling dat Houtsdonk een woongebied wordt dat aansluit bij het centrum van de stad; een nieuwe stadsbuurt waar het samenleven centraal komt te staan; waar verder wordt gekeken dan alleen wonen en waar juist onderdelen als groen, ontmoeten en bewegen essentieel worden. In dit gebied kunnen, in fases tot 2040, zo’n tweeduizend woningen worden gebouwd.

Omdat het belangrijk is dat er een concreet beeld komt op welke wijze Houtsdonk zich het beste kan ontwikkelen, is gemeente Helmond samen met WoCom, bewoners, ondernemers en organisaties ideeën aan het inventariseren. Een stedenbouwkundig bureau zal op basis van de opgehaalde ideeën verschillende mogelijkheden voor de buurt in beeld gaan brengen. Uiteindelijk levert dit een Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) op voor Houtsdonk. Door het maken van verschillende varianten, krijgen we inzicht hoe er invulling kan worden gegeven aan de wensen in het gebied en hoe er goede verbindingen kunnen worden gemaakt met het centrum.

Er wordt echter niet alleen naar wonen gekeken, maar de gemeente richt zich bijvoorbeeld ook op mobiliteit. Want wat betekent woningbouw in Houtsdonk voor het aantal verkeersbewegingen? Er zal een nieuw tracé nodig zijn bij Houtsdonk om het verkeer goed af te wikkelen. Er is overigens al een nieuwe weg voorzien door het gebied die aansluit op de Kasteelherenlaan en uitkomt op de Kanaaldijk Zuid West (lang sportpark van HVV). Hierbij worden de drukke kruising en spoorwegovergang bij de Engelseweg/Heeklaan ontlast en komt er meer ruimte voor fietsers en wandelaars.

De ontwikkelingen in Houtsdonk worden ook aangegrepen om te zorgen voor meer binding en betrokkenheid bij de buurt. Daarom worden vervolgstappen stap voor stap én samen met betrokkenen verder uitgewerkt. Gedurende het traject wordt de participatiegroep Houtsdonk ingeschakeld om actief mee te denken over verschillende onderdelen van het Ruimtelijk Ontwikkel Plan Houtsdonk én over hoe bij elke volgende stap alle bewoners het beste betrokken kunnen worden.
De plannen zijn nu nog in de oriënterende fase waarbij alle mogelijkheden onderzocht worden. Maar het mag duidelijk zijn dat deze ontwikkelingen grote kansen voor Houtsdonk bieden: naar een groene wijk waar het fijn wonen is.