Oproep aan Inwoners van Helmond: Deel Uw Ervaringen in het Sociaal Domein

Introductie
Afgelopen donderdag organiseerden we een bijeenkomst om de huidige staat van het sociaal domein te bespreken. Het sociaal domein omvat alles dat te maken heeft met ondersteuning en zorg voor onze inwoners, variërend van zelfredzaamheid en werk tot schuld, jeugdhulp en deelname aan de maatschappij. De gemeente heeft de taak om inwoners met dergelijke hulpvragen te ondersteunen.

Het Huidige Sociale Landschap
Helaas zien we dat, ondanks de vele professionals en vrijwilligers die actief zijn in het sociaal domein, sommige van onze inwoners nog steeds te maken hebben met grote sociale en financiële problemen. We moeten onder ogen zien dat er dingen zijn die niet goed gaan.

Sociale Problemen in Helmond: Een Blik op de Cijfers
Van de totale begroting van Helmond gaat de helft naar het sociaal domein. 28% van onze inwoners maakt gebruik van een vorm van ondersteuning. We zien echter grote verschillen tussen de wijken. In Brandevoort wordt relatief veel ondersteuning geboden aan jeugdhulp, terwijl in de Binnenstad en Helmond-Oost er meer financiële problemen zijn.

Oudere wijken kampen over het algemeen met meer problemen dan nieuwere wijken aan de rand van de stad. Aan de positieve kant, we zien succes in onze inzet op maatwerk: meer mensen hebben betaald werk en minder kinderen groeien op in armoede. Echter, het aantal schoolverlaters en gevallen van sociaal isolement zijn toegenomen.

De Uitdagingen en Mogelijke Oplossingen
De problemen waar onze inwoners mee te maken hebben, zijn steeds complexer en daardoor lastiger op te lossen. Het zou beter zijn als mensen sneller hulp zoeken wanneer de problemen minder complex zijn. Tegelijkertijd worden ze echter vaak geconfronteerd met wachtlijsten voor zorg en ondersteuning, waardoor hulp wordt uitgesteld.

Uw Ervaringen Zijn Belangrijk
Het zijn deze cijfers die ons een globaal idee geven van de realiteit, maar ze schetsen niet altijd het hele beeld. Daarom wil ik, Marlotte Brouwers, Raadslid D66, u vragen om uw ervaringen in het sociaal domein met ons te delen. Of deze ervaringen nu positief of negatief zijn, we geloven dat ze waardevoller zijn dan theorieën en abstracte statistieken.

Ik hoor graag van u, want uw ervaringen en perspectieven zijn essentieel voor ons om te leren en te begrijpen hoe we onze gemeente kunnen verbeteren.

Stuur uw verhaal naar [email protected] . Uw inzichten zijn van onschatbare waarde bij onze voortdurende inspanningen om de ondersteuning en zorg voor onze inwoners te verbeteren.