Samen naar
de toekomst

Verkiezingsprogramma
D66 Best – 2022-2026

Ons verkiezingsprogramma
in 2 minuten. Marius Ekamp (lijsttrekker D66) vertelt hoe wij gaan zorgen voor een mooier Best.

Marius Ekamp - Beeld: D66

Trots zijn wij op ons verkiezingsprogramma “Samen naar de toekomst”. Onze ambities en speerpunten voor een mooier Best, voor iedereen!
D66 treedt met vertrouwen de grote uitdagingen voor Best tegemoet. Wij gaan ons in 2022-2026 inzetten voor goed en betaalbaar wonen, een beter klimaat en gelijke kansen voor iedereen door het samen te doen!

Hoe wij dit willen aanpakken en wat wij concreet willen bereiken lees je in de verschillende hoofdstukken van ons verkiezingsprogramma.

1. Goed wonen

Van de één miljoen woningen die landelijk zijn beloofd gaan we er in Best de komende tien jaar ruim 3500 bouwen voor starters, middeninkomens én senioren. Niet alleen aan de randen van ons dorp is nog ruimte voor nieuwe woningen. Ook in bestaande wijken van Best liggen uitstekende bouwlocaties. D66 wil dat bouwplannen worden vlotgetrokken en kiest zo veel mogelijk voor de bouw van kleinere woningen.

2. Beter klimaat

In en rondom Best zijn er goede voorzieningen en daardoor is het in Best goed wonen. De natuur rondom ons dorp is een plek om te recreëren, te sporten en tot rust te komen. D66 staat voor een schone, veilige natuur en leefomgeving. Met meer groen zorgen we niet alleen voor een prettige omgeving, maar bieden we ook meer ruimte aan planten en dieren. Bomen zorgen voor verkoeling, schonere lucht en een groener straatbeeld. D66 ziet grote opgaven op het gebied van de energietransitie voor het klimaat. Het is niet de vraag óf we in Best iets moeten gaan doen. De vraag is hóé en in welk tempo we met inwoners en bedrijven de energietransitie gaan aanpakken voor een beter klimaat.

3. Best samen

In Best moet iedereen mee kunnen doen. Zichzelf kunnen zijn. D66 steunt daarom ook het regenboogakkoord. En D66 vertrouwt op de eigen kracht van haar inwoners. D66 maakt zich hard voor gelijke kansen en zet in op participatie, cultuur, onderwijs en sport. We investeren en behouden belangrijke voorzieningen voor onze inwoners in Best. Grote vraagstukken op gebied van mobiliteit, woningbouw en economie moet de gemeente niet alleen aanpakken, maar samen.