Best samen
Een optimale leefkwaliteit voor alle Bestenaren

D66 zet in op optimale leefkwaliteit voor alle Bestenaren. Er is ook in Best helaas een steeds grotere kloof tussen arm en rijk. Ook de tweedeling tussen mensen die wel en niet mee kunnen doen in de samenleving wordt groter. D66 wil deze situatie voor alle inwoners verbeteren.

Dit wil D66 bereiken

  • We vinden dat de gemeente niet alleen een taak heeft om arbeidsmigranten fatsoenlijk te huisvesten, maar ook om te zorgen dat voor hen kansen worden gecreëerd om te integreren in de samenleving. Voor D66 zijn de plannen aan de Maas 6 te massaal. Arbeidsmigranten dragen bij aan economische groei in de regio. De huisvestingsopgave die dat met zich meebrengt moet daarom ook regionaal worden opgepakt. Het uitgangspunt moet zijn het faciliteren van huisvesting op basis van draagkracht van gemeenten. Dat wil zeggen dat een grote gemeente zoals Eindhoven een evenredig aandeel heeft in de huisvesting van arbeidsmigranten.
  • In het landelijk regeerakkoord 2022 – 2025 wordt gesproken over het invoeren van een meldplicht, registratieplicht of verhuurvergunning met name voor grotere verhuurders. Daarmee krijgt Best de komende jaren meer mogelijkheden om discriminatie en malafide verhuurders gerichter aan te pakken. D66 wil dat de gemeente Best de ontwikkelingen hiervan volgt en zo nodig zo’n instrument gaat inzetten.
  • We zetten in op vroege signalering in het sociaal domein. Voorkomen is namelijk beter dan genezen. Dat geldt in het bijzonder bij inkomens- en schuldenproblematiek.
  • D66 wil dat de menselijke maat wordt toegepast bij de uitvoering van de participatiewet en bij de bijverdiengrens.
  • D66 wil meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk begeleiden en het aantal beschutte werkplekken uitbreiden.
  • Door de stijgende energie- en gasprijzen dreigt energiearmoede te ontstaan. D66 wil dat de gemeente gezinnen die kwetsbaar zijn voor energiearmoede bijstaat in het terugbrengen van hun energielasten door hen te ondersteunen bij het isoleren van hun woning of hen te ondersteunen bij de stap naar duurzame energieopwekking.
  • D66 vindt dat je in een rolstoel of scootmobiel overal in Best terecht moet kunnen. De universele rechten van de mens op toegankelijkheid is daarbij het uitgangspunt. We gaan voor een inclusieve gemeente.

Beeld: D66