Goed wonen
Een nieuw en integraal centrumplan voor Best

Best heeft momenteel de unieke kans om het hele centrumgebied (van stationsomgeving tot Den Ekker) te vernieuwen en verfraaien. Het stations- en centrumgebied moeten onder één stedenbouwkundige visie integraal uitgewerkt worden, waarbij ruimte is voor groen, inspirerende verblijfsruimte, architectonische kwaliteit en ondergronds parkeren. Wij gaan samen met inwoners de plannen voor het gebied verder uitwerken. Begin 2021 heeft D66 bijgedragen aan een initiatiefvoorstel om te komen tot een gemeenschappelijke stedenbouwkundige visie van het Dorpsplein. De inzet van D66 blijft – onverminderd – dat toegewerkt wordt naar één stedenbouwkundige visie van het centrum (van Den Ekker tot en met het station).

Dit wil D66 bereiken

 • D66 vindt dat een nieuw gemeentehuis niet – voor heel veel gemeenschapsgeld – op het Dorpsplein moet komen. Een gemeentehuis/kantoor kan ook elders in het centrum gerealiseerd worden, bijvoorbeeld in het stationsgebied. Zo behouden we mogelijkheden voor parkeren, woningbouw of andere initiatieven (denk zelfs aan een digitaal gemeentehuis, zoals in Molenwaard).
 • D66 ziet graag dat zo’n gebouw wordt ontworpen als een modern kantoor. Dit kan mogelijk door een professionele verhuurder gebouwd worden, waarna de gemeente, en andere partijen, de ruimtes kunnen huren. We voorkomen zo dat we als gemeente vast komen te zitten aan een heel specifiek gebouw.
 • Een modern kantoor met publieksfuncties en vergadermogelijkheden past wat D66 betreft het beste in het stationsgebied. De gemeente wordt dan mede-gebruiker van zo’n flexibel gebouw. In combinatie met andere gebruikers, zoals de deelnemende organisaties in Bestwijzer, de bibliotheek, flexibele kantoorconcepten voor bedrijven, studenten, ZZP-ers (zoals door Seats to Meet). Het stedenbouwkundige programma en het inrichtingsplan zorgen zo voor een aantrekkelijk, duurzaam en innovatief woon-, werk- en verblijfsgebied.
 • Naast appartementen ziet D66 in het centrum kansen voor verschillende commerciële functies zoals horeca, detailhandel, bioscoop en andere functies. Dit zorgt ervoor dat het centrum een plek is waar je beleeft en waar je wilt zijn.
 • Via een Integrale gebiedsontwikkeling moet de oost- en westzijde van het stationsgebied als een samenhangend geheel uitgewerkt worden in een structuurvisie.
 • De nieuwe stedenbouwkundige ‘massa’ in het centrum dient aan te sluiten op de omliggende (historische) structuur en schaal.
 • Het stationsgebied krijgt wat D66 betreft een groene stadsader die een versterking van het groen en bomen rond het centrum oplevert met een goede verblijfskwaliteit.
 • Het nieuwe stedenbouwkundig ontwerp zorgt ervoor dat het stationsgebied een verbindende schakel vormt tussen beide zijden van het spoor.
 • De verkeersverbinding van de Oirschotseweg/Hoofdstraat met de Willem de Zwijgerweg zal bestaan uit aantrekkelijke fiets- en loopstructuren en een geschikte oplossing bieden voor autoverkeer en openbaar vervoer.
 • Het stationsgebied functioneert als (regionaal) vervoersknooppunt met voldoende (parkeer)voorzieningen voor fietsers en automobilisten, waarbij zal worden onderzocht wat de gevolgen zijn voor het parkeren aan een of meerdere overstappunten(HUB’s) met goede OV-verbinding met het stationsgebied.
 • De parkeerplaatsen voor het station zijn bestemd voor bewoners, kortparkeerders en forenzen. De nieuwe appartementen en eventuele andere nieuwe bouwprogramma’s dienen in hun eigen parkeerbehoefte te voorzien. Bundelen van parkeerfuncties ten behoeve van bewoners en treinreizigers wordt toegelaten.
Stationsgebied

Station Best - Station Best Beeld: D66