Goed wonen
Aanvalsplan duurzaam wonen

De woningmarkt zit muurvast en is oververhit. Een geschikte woning vinden is voor velen bijna onmogelijk geworden. De vraag naar woningen is veel groter dan het aanbod. De woningmarkt is absoluut niet duurzaam. Bouwen is weliswaar een nationale opgave, maar zeker geen opgave die enkel een landelijke aanpak vraagt. Een samenspel tussen landelijke en lokale maatregelen. Zeker lokaal kan en moet het verschil worden gemaakt. Het schreeuwend tekort aan betaalbare woningen vraagt om concrete actie. Het gebrek aan mogelijkheden voor doorstroming vraagt om ideeën met durf. Er moet gebouwd worden! De urgentie van het woningtekort is hoog. Als D66 Best richten we ons op vijf kernonderwerpen: de omgevingsvisie en het buitengebied, vrijheid op de woningmarkt, kansen creëren, dorpsuitbreiding met een nieuw centrumplan en mobiliteit.

Beeld: D66