Best samen
Een voorzieningen-niveau dat past bij het karakter van Best

D66 wil een voorzieningenniveau dat past bij het karakter van Best, zo veel mogelijk lokaal en anders in goede verbinding met voorzieningen in de omgeving

Dit wil D66 bereiken:

  • D66 wil de bibliotheek niet alleen behouden, maar zelfs toewerken naar een bibliotheek 2.0. De bibliotheek 2.0 is een plek om te lezen, studeren en te ontmoeten. Een plek die de geestelijke en sociale ontwikkeling van de mens stimuleert. Ging je er vroeger heen om een boek te halen en was je er weg, dan is het nu een plek om met elkaar in gesprek te gaan, te studeren, gebruik te maken van digitale voorziening of een kop koffie te drinken en een lezing bij te wonen.
  • De bibliotheek 2.0 heeft een functie om taalachterstanden ‘bij te spijkeren’. Alles wat met taal en ontwikkeling te maken heeft laten we hier op moderne wijze samenkomen.
  • Wij zien kansen voor een combinatie van de bibliotheek 2.0 met een grand café bij het station, met Seats2Meet mogelijkheden om te overleggen of af te spreken.
  • D66 wil de fietsenstalling in het stationsgebied flink verbeteren en uitbreiden. De huidige buitenfietsenstalling volstaat niet.
  • D66 wil dat het zweminstructiebad ZIB en de Dolfijn behouden blijven. Het ZIB voor zwemlessen, zwemtrainingen, baantjeszwemmen en therapie, de Dolfijn als recreatiebad.

D66 - D66 Beeld: D66