Voorwoord

Beste kiezer,

Dit is het verkiezingsprogramma 2022 – 2026 van D66 Best. Namens onze leden wil ik collega’s, partijgenoten, inwoners, buurtgenoten, winkeliers, stedenbouwers, zorgmedewerkers, kappers en alle anderen bedanken voor de vele gesprekken die we samen over Best hadden. Deze gesprekken zijn een bron van inspiratie voor dit D66-verkiezingsprogramma ‘Samen naar de toekomst’.

D66 treedt met vertrouwen de grote uitdagingen voor Best tegemoet. Zoals de woningnood, de mobiliteits-opgaven en de energietransitie. D66’ers grijpen die opgaven met beide handen aan. Zij staan midden tussen de mensen. Niet om iemand naar de mond te praten, maar om te luisteren. Om samen met de inwoners te werken aan een nog mooier, duurzamer en beter Best. De beste initiatieven ontstaan in de samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat we inwoners de ruimte moeten geven. Mensen willen zeggenschap en regie over hun eigen leefomgeving. Dat vraagt om oprechte bewonersparticipatie. En dat is waarom D66 Best meer dan ooit nodig is in de lokale politiek.

We komen de effecten van de coronacrisis weer te boven, ook in Best, daarvan ben ik overtuigd. Wat D66 betreft bouwen we samen verder aan de beste voorschoolse voorzieningen en aan het beste onderwijs in Best. We blijven investeren in een groen straatbeeld. We zorgen voor een uitstekende leefomgeving. Daar hoort groen en veel bomen bij. We stimuleren het fietsen door aanleg en onderhoud van uitstekende fietsverbindingen. We investeren in de verduurzaming van Best. Daarnaast beschermen we de natuur, de cultuur, de parels in ons buitengebied en het dorpse karakter van Best.

Het speerpunt in dit verkiezingsprogramma is ‘bouwen voor jong en oud’. Best is een gemeente met veel (grote) gezinswoningen. D66 Best gaat voor meer jongerenhuisvesting en seniorenappartementen. Zo ontstaan er kansen op de woningmarkt voor alle leeftijden. Hier in Best gaan we ervoor zorgen dat we ruimschoots ons aandeel nemen in de landelijk te bouwen één miljoen woningen, door er in Best de komende tien jaar minimaal 3.500 te gaan bouwen.

Een aantal jaren geleden hebben we de Hoofdstraat autoluw gemaakt. Een deel van het centrum is sindsdien veel meer tot leven gekomen. Op die koers willen we verder varen. Met terrasjes, winkels, een bibliotheek en appartementen. Samen met inwoners gaat D66 de komende jaren het centrum van Best nog beter vormgeven. En wat ons betreft hebben we het dan over het héle gebied dat loopt van Den Ekker tot en met het station.

Waar je ook door Best fietst, overal om je heen zie je ontwikkelingen: diverse woningbouwprojecten, de aanleg van nieuwe wegen, fietspaden en woningen, ontwikkelingen op onze bedrijventerreinen, bij C-Park Bata en in het buitengebied. De ondernemingsgeest van Best en het samenwerken is groots. Daar is D66 trots op, daar ben ik trots op! Zo werken we samen aan de toekomst.

Marius Ekamp
Lijsttrekker D66 Best

Marius Ekamp - Beeld: D66