Goed wonen Dorpsuitbreiding: Stappen zetten met het bouwen meer van woningen

Landelijk is de ambitie om één miljoen woningen te bouwen. In Best gaan we minstens 3500 woningen bouwen de komende tien jaar. Behalve deze 3500 woningen zijn er nog meer kansen.. De gemeente moet voorop lopen bij wooninitiatieven en uitgaan van vertrouwen. De gemeente is aanjager van deze plannen en begeleidt in de procedures. Ook moet de gemeente initiatieven van onderop, de zogenaamde privaat ontwikkelinitiatief (POI’s (of PPI’s) de ruimte geven.

Dit wil D66 bereiken

  • We willen de open plekken in het gebied tussen Steegse Velden, Aarlesche Erven en Heivelden gereed maken voor woningbouw.
  • D66 is ervan overtuigd dat wanneer inwonersparticipatie effectief wordt vormgegeven en als initiatieven serieus worden genomen, dat die het resultaat en het draagvlak ten goede komen. Zo kom je tot betere plannen met meer draagvlak.
  • De rekenkamer heeft in 2021 onderzoek gedaan naar het woonbeleid in Best. De rekenkamer constateerde dat processen als ‘traag en stroperig’ worden ervaren. Dat is zorgelijk, want als particulieren en bedrijven willen bouwen, kunnen zij niet snel genoeg verder. D66 heeft eerder ingestemd met het vrijmaken van geld om dit soort processen te versnellen. Binnen 100 dagen zou een initiatiefnemer moeten weten waar hij of zij aan toe is. Op deze manier vergemakkelijken we ook processen voor tijdelijke of alternatieve woonvormen.
  • In het centrum van Best (rond het huidige gemeentehuis en in het stationsgebied) is ruimte voor appartementen. D66 wil een programma dat aansluit bij de historische schaal en maat van Best. D66 wil dat samen met inwoners wordt gewerkt om te komen tot concrete plannen voor dit gebied.
Dijkstraten bouw woningen

Dijkstraten - Woningbouw in Dijkstraten Beeld: D66