Best samen
Het beste voor cultuur, sport en onderwijs

Dit wil D66 bereiken:

  • D66 blijft het laagdrempelig aanbod van cultuuronderwijs op scholen steunen.
  • Kinderen moeten de kans krijgen om in de buurt, bijvoorbeeld in het schoolgebouw, muziekonderwijs te krijgen. De gemeente faciliteert dit met een rugzakjesmodel.
  • Het bevorderen van buitenschoolse activiteiten, waaronder dans, toneelspelen, muziek, tekenen/vormgeving, stimuleren, zodat die meer toegankelijk worden voor alle kinderen.
  • D66 wil dat de gemeente samen met partners vormgeeft aan een zogenoemde ‘rijke schooldag’. D66 denkt dat zorgen voor een sterke schil rondom school en kinderopvang kan bijdragen om kinderen van alle leeftijden in aanraking te laten komen met techniek, cultuur en sport.
  • We werken aan het beste Bestse cultuuronderwijs.
  • D66 vindt dat de gemeente een belangrijke aanjaagfunctie heeft op gebied van cultuur en cultuureducatie.
  • De gemeente is niet alleen facilitator van sportaccommodaties, maar ook een actieve gesprekspartner met betrokkenen om gezondheid van Bestenaren te bevorderen.
  • Gemeenten krijgen volgens het regeerakkoord 2022-2025 de komende jaren meer mogelijkheden om laaggeletterdheid aan te pakken. D66 wil de verbinding maken met onder andere maatschappelijk werk en de bibliotheek met als doel een zo groot mogelijke taalbeheersing.
Best in beweging

D66 - D66 Beeld: D66