D66 Berkelland maakt een rondje door Rekken

De DorpsCooperatie Rekken heeft leden van de raad uitgenodigd voor een “rondje Rekken”.

Reden is dat er veel gebeurt en gaat gebeuren in Rekken. De uitnodiging namen we dus graag aan.
Mooi om te zien hoe de vrijwilligers het voor elkaar krijgen om knelpunten binnen hun kern bespreekbaar te maken en in gezamenlijkheid keuzes te maken voor de komende decennia. Geruggesteund door plaatselijke ondernemers maken ze gebruik van een integrale aanpak voor hun kern. Daarbij is woningbouw voor starters net zo belangrijk is als andere leefbaarheidsthema’s in hun kern, zoals het behoud van een horecavoorziening, goede sportvoorzieningen, toerisme of cultreel erfgoed. Men doet het hier met en voor elkaar.

Belangrijk voor Rekken is ook de financiële steun van de provincie Gelderland en de gemeente Berkelland. Zo veranderen ideeën in concrete projecten. D66 Berkelland volgt met interesse de ontwikkelingen in Rekken.
#Berkelland #d66berkelland #rekken #noaberschap #dorpscooperatierekken #werkbezoek

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.