Op 11 oktober, niet toevallig “Coming Out-Day”, werd tijdens een Politieke Avond een podium geboden aan de organisatoren van de eerste Achterhoek Pride.

Gedurende de gehele maand juni werden overal in onze regio allerlei evenementen gehouden, zoals een bijzondere kerkdienst, een expositie een literair café met schrijver en presentator Splinter Chabot en niet te vergeten het Over-de-top -festival (www.achterhoekpride.nl). Ook was er die avond volop aandacht voor de nieuwste educatieve film van Jelle Kleinhesselink uit Ruurlo: ”Ik ben Levi”. Deze wordt de komende tijd vertoond op scholen in de Achterhoek, vergezeld van lesmateriaal en met nazorg door het jongerenwerk. 

Berkelland is sinds 2021 een Regenboog-gemeente “op eigen initiatief” (www.movisie.nl). Wat houdt  dit in? Deze gemeenten zetten zich in voor de emancipatie, veiligheid en sociale acceptatie van lesbische, homo, bi+, transgender en intersekse personen. Het is dus veel meer dan een aantal keren per jaar de regenboogvlag hijsen voor het gemeentehuis!

Tot nu toe heeft het college nog weinig uitvoering gegeven aan deze bestuurlijke opdracht (https://berkelland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/b7538db6-90d0-4a29-b7dd-b19b5bec4ff9?documentId=fb060fc4-976e-40b3-a8d9-3fff645fd8a2). Hopelijk wordt met de komst van ambtenaar Anita Delsing voortvarend de ontwikkeling van het brede inclusie-beleid aangepakt. Wij hebben daar samen met GroenLinks sterk voor gepleit. In het bijzonder hebben wij aandacht gevraagd voor onze zorgen voor de mentale gezondheid van lhbti-jongeren. Uit door Movisie gepresenteerde cijfers blijkt dat zij beduidend meer dan gemiddeld kwetsbaar zijn en te kampen hebben met psychische klachten, gebrek aan zelfacceptatie en acceptatie door hun omgeving, en suïcidale gevoelens. 


Enkele gemeenten hebben besloten tot een eigen lokaal Regenboog-akkoord. Het lijkt ons een mooi idee dat Berkelland samen met scholen, sport- en culturele verenigingen en andere partners in het sociale domein en de (geestelijke) gezondheidszorg, gaat werken aan zo’n akkoord. Zo zetten we samen een stevige stap op de emancipatie-ladder.