Han Boer – Lijsttrekker D66 Berkelland

Han Boer is de lijsttrekker van D66 Berkelland voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Lijsttrekker voor Democraten Berkelland dekt echter beter de lading. De partij bond de laatste verkiezingen met tussen de zes en de vier zetels een veel bredere kiezersgroep aan zich dan de landelijke D66 kiezer en is daarmee met afstand de grootste D66 fractie in de regio. Steeds meer kiezers maken landelijk en plaatselijk een andere keuze. Plaatselijke politiek gaat meer om vertrouwen in personen en minder om het etiketje wat erop zit. We zien deze ontwikkeling niet alleen bij kiezers, maar ook bij onze kandidaat raadsleden.

Waar willen we op inzetten:

Woningbouw, is pas de laatste jaren een beetje op gang gekomen, te weinig en te laat. Wij willen hier een inhaalslag maken, voor alle doelgroepen.
De transformatie van het platteland, een duurzamere landbouw in combinatie met meer mogelijkheden op erven en in schuren. Zowel voor agrariërs als particulieren.
Het versterken van ons Coulisselandschap, biodiversiteit, natuurwaarden en het inrichten van het landschap tegen de toenemende droogte.
Kwalitatief goede zorg, kleinschalig, om de hoek, tegen een betaalbare prijs.
De energietransitie vormgeven, passend bij het Berkellands verbruik. Wind- en zonne-energie moeten ruimtelijk, landschappelijk en maatschappelijk passen. Daarom geen windturbines bij Avinkstuw en niet meer zonneparken bij grote concentraties van plannen zoals in Geesteren en Hupsel.
De afgelopen periode is Berkelland financieel in zwaar weer gekomen. Om de begroting op orde te houden worden de lasten de komende jaren met meer dan 30% verhoogd en zijn sport en cultuur met bezuinigingen het kind van de rekening. Dat kan en moet anders.
D66 Berkelland voor een daadkrachtig en ondernemend bestuur, waar met inwoners wordt meegedacht. Een betrouwbaar bestuur waar voor iedereen dezelfde spelregels gelden.
D’RAN!