Een overheid die beslist vanuit het algemeen belang

Stadskantoor van de Gemeente Bergen op Zoom Beeld: D66 Bergen op Zoom

De gemeente staat er financieel niet goed voor. Dat komt uiteraard door grote debacles uit het verleden en het op te grote voet leven. Het grootste probleem van de Bergse politiek is echter dat er geen standvastige keuzes worden gemaakt. Veel wordt vooruit geschoven, dat moet anders!

Als het om onze democratie gaat, mogen we nooit achterover leunen. Wij willen jou meer inspraak en invloed geven.

Beleid en vergunningen moeten voor iedereen begrijpelijk zijn. Dit betekent dat burgers zijn meegenomen bij de besluitvorming, maar ook dat een besluit goed wordt uitgelegd. Dit alles in begrijpelijke taal.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Wij kiezen voor een groene & sociale toekomst! We presenteren een plan hoe wij de gemeente het beste kunnen overdragen aan de volgende generaties.