D66 Bergen op Zoom maakt zich zorgen over de bestuurbaarheid van de gemeente nu én na de verkiezingen

Het aangenomen amendement omtrent de bouwkoten staat haaks op de doelen uit het Focusakkoord, daarmee wordt de bestuurbaarheid van de gemeente op het spel gezet. D66 Bergen op Zoom vraagt zich af of het huidige college nu nog wel over voldoende mandaat beschikt.

Kwaliteit gemeentelijke dienstverlening

Het college heeft partijen gevraagd om met hen in gesprek te treden over de financiële consequenties van het aangenomen amendement. Hierbij heeft het college aangegeven dat we in het Focusakkoord al tot het uiterste zijn gegaan en dat in ieder geval verdere bezuinigingen op personeel niet uitvoerbaar zijn. Meer bezuinigen op de gemeentelijke organisatie heeft direct nadelig effect op de kwaliteit van de dienstverlening. D66 Bergen op Zoom maakt zich hier ernstig zorgen over.

Meer bezuinigen is onverantwoord

In het Focusakkoord zijn er vergaande bezuinigingen afgesproken die zorgvuldig zijn afgewogen en waarbij er tot het uiterste moet worden gegaan om deze te realiseren. Betrokkenen hebben waarschijnlijk al gemerkt dat de gemeente op het gebied van o.a. sport en cultuur flink moet gaan snijden in het budget. Naar de mening van D66 zijn verdere bezuinigingen op dit moment onverantwoord voor onze gemeente en haar inwoners.

Transparantie

D66 Bergen op Zoom hecht waarde aan transparantie richting de burger en alle betrokken organisaties in onze gemeente. Om deze reden heeft D66 het college gevraagd het gesprek waartoe zij oproepen te houden in een openbare gemeenteraadsvergadering.

D66 Bergen op Zoom hebben wij ons altijd gecommitteerd aan de gemaakte afspraken uit het Focusakkoord. Wij delen de mening van het college dat de stappen die zijn gezet in de uitvoering van het Focusakkoord de juiste weg zijn voor onze gemeente en voor onze inwoners. Het op orde brengen van de gemeentefinanciën is in ieders belang en biedt ruimte voor de toekomst.