Berend Doedens

Berend Doedens - Beeld: D66 Bergen op Zoom

Jaren geleden heb ik tijdens de Vastenavend in Bergen op Zoom mijn vrouw ontmoet. Een paar jaar later zijn we samen met onze dochter naar Bergen op Zoom verhuisd. Een krab voelt zich hier thuis.

  • 40 jaar
  • Bergen op Zoom
  • Hij/hem

Bergen op Zoom is een fijne plek om te wonen midden in het groen en met goede culturele en sportieve voorzieningen. We hebben het goed in deze stad van stoet en spel. Helaas staat de leefbaarheid op sommige plekken wel onder druk. De gemeente heeft een uitdagende begroting en kan helaas niet alles blijven doen wat jarenlang vanzelfsprekend was. Er moeten keuzes worden gemaakt.

Ik wil mij inzetten voor een leefbare stad, ook in de toekomst. De generatie van mijn dochter zal nog meer dan mijn generatie te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering. Ik vind het van groot belang dat we oog hebben voor de toekomstbestendigheid van de besluiten van de raad.

Na mijn opleiding installatietechnologie heb ik bij verschillende bedrijven in de bouw en de installatietechniek gewerkt. Door deze ervaring heb ik veel kennis van het bouwproces en veel ervaring met duurzame energie systemen. Deze kennis zal ik inzetten om bij te dragen aan een goede besluitvorming op het gebied van ruimtelijke ordening en energie binnen de gemeenteraad. Er moet veel gebeuren, zoals de Regionale Energie Strategie en de Energietransitie. We moeten mensen helpen om hun woning te verduurzamen, ook als ze dat niet kunnen betalen.

De koers van D66 is op een hoger abstractieniveau geformuleerd middels de 5 richtingwijzers. Deze richtingwijzers sluiten goed aan bij mijn beeld van de samenleving. De koers die D66 binnen de gemeente Bergen op Zoom kiest is gebaseerd op deze richtingwijzers waarbij ruimte voor debat is en gezocht wordt naar pragmatische oplossingen.

D66 heeft voor de komende verkiezingen een mooi programma voor Bergen op Zoom en een duidelijke focus op duurzaamheid. Hier draag ik graag aan bij.