Vrije kunst, cultuur en media

Kunst en cultuur zijn het fundament van onze beschaving. Beeld: iStock

Cultuur is geen simpele vrijetijdsbesteding, maar van levensbelang voor de samenleving. Ook op gemeentelijk niveau. Bergen op Zoom heeft ook veel te bieden. Het Markiezenhof, Gebouw-T, De Maagd en al die andere organisaties en zelfstandigen die de culturele identiteit van onze gemeente vormen. Wij vinden alle cultuur belangrijk.

Kunst en cultuur houden ons een spiegel voor. Inspireren. Ontroeren. Confronteren ons met een soms pijnlijke waarheid. Vertellen ons de geschiedenis. Wij investeren niet alleen in grote theaters of musea, maar juist ook in de makers van de toekomst.

Cultuur is niet alleen om van te genieten. Het is ook een belangrijke economische sector. Zo trekt het toeristen naar deze regio.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Wij kiezen voor een groene & sociale toekomst! We presenteren een plan hoe wij de gemeente het beste kunnen overdragen aan de volgende generaties.