Samen Bergen Verzetten 2022 – 2026

Na een aantal weken onderhandelen is er een coalitieakkoord voor de komende bestuursperiode. Wij zijn trots op het resultaat en denken hiermee samen met de andere partijen in de raad, de inwoners en de ambtelijke organisatie Bergen op Zoom verder te kunnen brengen. Dat is geen makkelijke opgave. Naast de financiële situatie van onze gemeente is de wereld erg onzeker op dit moment. Wij gaan ons er vol voor inzetten om Bergen op Zoom een fijnere en duurzamere gemeente te maken!

Hoofdlijnenakkoord

Het coalitieakkoord betreft een hoofdlijnenakkoord tussen de partijen. Wat betekent dit nou? Het betekent dat we voornamelijk de doelen met elkaar hebben afgesproken, waar willen we met Bergen op Zoom naartoe. Dit hebben we gedaan zodat er ruimte is voor andere benaderingen. We willen graag met de gehele gemeenteraad en de inwoners samenwerken. De gemeenteraad is het hoogste orgaan en zal kunnen kiezen uit scenario’s. Wel is afgesproken dat elk scenario haalbaar moet zijn en dus vooral financiële dekking moet hebben. Daarnaast zijn er momenteel geen wethouders en was snelheid ook noodzakelijk.

Wat gaan we doen?

In het akkoord zijn verschillende punten opgenomen. We zijn trots op het resultaat dat we met z’n allen hebben behaald en er staan voor D66 belangrijke punten in, zoals:

  • Een cultuur waarin we met z’n allen gezamenlijk optrekken. Waarbij ruimte is om in overleg te treden met inwoners, organisaties en uitvoerders. De coalitie heeft zich vastgelegd om dit in de gehele gemeente uit te dragen.
  • We gaan beter samenwerken met partners om bijv. de WMO vlot te trekken. Het doel is een soepelere hulpverlening die dichtbij de inwoner staat.
  • We gaan niet extra bezuinigen op het sociaal domein. De huidige bezuinigingen zijn al uitdagend genoeg. Extra bezuinigen zou de inwoners met de minste middelen hard raken in deze tijd.
  • Via het opstellen van een duurzaamheidsnotitie zorgen we ervoor dat duurzaamheid hét onderwerp wordt. Het zal op alle terreinen terugkomen. Zo gaan we natuurinclusief bouwen, willen we meer biodiversiteit in het groenonderhoud en we gaan de doelen uit de Regionale Energie Strategie halen.
  • Bergen op Zoom gaat meer bouwen. Daarvoor gaan we ook meer samenwerken met o.a. de provincie en het Rijk. We willen het in deze periode mogelijk maken dat er op termijn 500 woningen per jaar worden gebouwd.
  • Op het gebied van Sport & Cultuur gaan we dit keer in gesprek met de organisaties over de uitvoering van de bezuinigingen. Het ingezette beleid zorgde voor een kaalslag, terwijl we het juist samen moeten doen. We willen de verbinding maken en zorgen dat het voor iedereen toegankelijk blijft. Bergen op Zoom moet trots zijn op zijn cultuursector en de sportverenigingen.
  • Uitbreiding van het aantal handhavers, zodat we parkeeroverlast, afval dumpingen en andere irritaties kunnen aanpakken!
  • We gaan ons specifiek richten op een verbinding met Antwerpen, zowel bestuurlijk als praktisch. Ons uiteindelijke doel blijft hierbij een directe OV-verbinding realiseren.

Vragen?

We gaan graag met je in gesprek over het coalitieakkoord. Als je vragen hebt, neem dan vooral contact met ons op.