Vrij door een betaalbaar huis

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Beeld: iStock

Minister Kajsa Ollongren trok vorig jaar twee miljard euro uit om de crisis op de woningmarkt aan te pakken. Flink bouwen, is het devies.

Het woningtekort is een probleem door het hele land, ook in Bergen op Zoom. In de vorige crisis stopten we met bouwen. Die fout maken we niet nog een keer.

We gaan nieuwe wijken bouwen en wijken herontwikkelen. Dit alles met oog voor groene woonomgeving. Uitgangspunt is goed openbaar vervoer en fietspaden. Huisjesmelkers die torenhoge huren vragen of slecht onderhoud plegen, pakken we aan.

Zo helpen we iedereen om vrij te wonen in een gezonde omgeving.  

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren mee aan de slag willen gaan.

Wij kiezen voor een groene & sociale toekomst! We presenteren een plan hoe wij de gemeente het beste kunnen overdragen aan de volgende generaties.