Snelfietsroute? JA! Bomenkap? NEE!

Een veilige snelfietsroute naar Roosendaal is altijd door D66 gesteund. Ons raadslid Berend heeft tijdens het gehele proces wel aandacht gevraagd voor de benodigde bomenkap. D66 vindt dat er tijdens het proces te weinig aandacht is geweest voor het behoud van volgroeide bomen.

Bomenkap voor de snelfietsroute?

De snelfietsroute naar Roosendaal is een belangrijke en op zichzelf mooie ontwikkeling. Het bevordert de fietsinfrastructuur en wordt grotendeels met subsidie van de provincie gefinancierd. D66 is daarom altijd een voorstander geweest van het realiseren van deze snelfietsroute. Onze fractie is echter geschrokken toen vorig jaar bleek dat er 82 volgroeide voor moesten worden gekapt!

De waarde van volgroeide bomen

Bomen die volwassen zijn hebben waarde voor een ecosysteem, o.a. doordat ze een habitat zijn voor insecten en dieren. Bomen zorgen voor een betere biodiversiteit! Zeker als je dan 82 volgroeide bomen moet gaan kappen betekent dit nogal iets voor de omgeving. Berend heeft daarom verschillende malen, o.a. tijdens commissies, aangegeven dat er echt moet worden gekeken naar de natuurcompensatie en dat er eigenlijk minder moet worden gekapt.

Wat nu?

Na verschillende opmerkingen en vragen vanuit D66 is bij de aanpassing van het plan ook gekeken naar de bomenkap. Het aantal bomen dat wordt gekapt is nu 73, wat uiteraard nog steeds veel is, maar er is wel beter naar gekeken. Daarvoor worden wel 66 nieuwe bomen geplaats. Berend heeft in de commissie wel opgemerkt dat bij het plaatsen van nieuwe bomen goed moet worden gekeken welke bomen worden geplaatst! We moeten voorkomen dat we weer enkel zomereiken plaatsen en dan elke zomer gif gaan spuiten tegen de eikenprocessierups.

Beeld: D66 Bergen op Zoom