Wijziging Terpen

In de commissie kwam naar voren dat het college het bestemmingsplan voor de Terpen wil wijzigen. D66 is kritisch en heeft hier verschillende vragen over.

Woningen & voorbelasting

De wijziging houdt in dat er minder woningen worden gebouwd op de Terpen. D66 mist hiervoor een duidelijke reden. De woningbehoefte is groot, elke mogelijkheid tot bouwen moeten we dan ook koesteren.

Verder valt op dat door de wijziging de huidige voorbelasting van de wegen niet meer juist is. Dit levert een risico op voor verzakkingen van de aan te leggen wegen en onderliggende kabels en leidingen. D66 wil weten wie voor dit risico verantwoordelijk is.

Natuurinclusief bouwen

Eerder is er toegezegd dat zowel tijdens de bouw als daarna er rekening wordt gehouden met biodiversiteit. Er zou natuurinclusief worden gebouwd. D66 is verbaasd over de uitwerking hiervan. Het is volstrekt onvoldoende om enkel drie bomen per perceel te planten!

Alleen het planten van bomen zorgt niet voor verbetering van de biodiversiteit. Zeker gezien de huidige begroeiing van de Terpen met allerlei kruiden, is het aannemelijk dat de biodiversiteit op korte termijn eerst achteruit. Het is volgens D66 dan ook noodzakelijk om eisen te stellen aan de toekomstige inrichting van zowel het openbaar gebied als de percelen. Het eisen van een boom is niet voldoende.

Een palmboom of olijfboom, zoals tegenwoordig in veel tuinen geplaatst wordt, voegt helemaal niets toe aan de biodiversiteit. Met een natuurgebied als directe buur van de Terpen, is het noodzakelijk om verder te gaan dan “plant drie bomen”.

Als hier niet zorgvuldig mee om gegaan wordt, dan is de natuurwinst die de afgelopen 10 jaar in dit gebied behaald is snel weer om zeep.