Meer werk in je eigen gemeente.

Ben je echt vrij als je drie banen nodig hebt om rond te komen? Beeld: iSock

Onze gemeente moet meer ruimte bieden voor hoogwaardige werkgelegenheid. Hiervoor is het nodig dat bedrijven minder regels krijgen en er duidelijk beleid komt.

Werken en wonen in onze gemeente moet hand in hand gaan. De kostbare ruimte die we hebben moet worden ingezet op de beste manier. Voor nieuwe distributiecentrums is geen plaats.

De industrieterreinen moeten ook beter bereikbaar worden met openbaar vervoer. Dit zodat ook reizen naar het werk weer wat schoner wordt.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Wij kiezen voor een groene & sociale toekomst! We presenteren een plan hoe wij de gemeente het beste kunnen overdragen aan de volgende generaties.