Dark stores in Bergen op Zoom?

De afgelopen maanden hebben wij op verschillende manieren actie ondernomen om dark stores en spookkeukens in onze gemeente te reguleren. In veel gemeenten hebben dark stores van bijv. flitsbezorgers tot overlast geleid. Burgerraadslid Wesley Janssens neemt je in dit bericht mee bij de problematiek.

Wat zijn dark stores en spookkeukens?

Dark stores zijn de afgelopen maanden een bekend fenomeen geworden in verschillende steden. Het zijn panden van flitsbezorgers (vaak van boodschappen) die volledig zijn afgeplakt en dienen als magazijn en uitvalsbasis voor de bezorging. Spookkeukens zijn panden waar enkel een keuken is gevestigd voor thuisbezorging, zonder dat er ter plekke gegeten kan worden.

Dark stores en spookkeukens worden vaak in woonwijken en binnensteden gevestigd. Hiermee hebben ze op korte afstand een grote afzetmarkt. De vestiging van dark stores of spookkeukens leidt echter vaak tot overlast. De panden worden vaak dichtgeplakt en er worden veel fietsen en auto’s voor de panden gestald. Daarnaast moeten de bezorgers vaak buiten wachten op de bestelling die ze moeten bezorgen, dit geeft o.a. geluidsoverlast voor omwonenden.

Waarom is het een probleem?

Dark stores en spookkeukens zijn een uitvloeisel van bepaalde innovatie en kan je daarmee lastig tegengaan. Je moet ook niet als gemeente alle nieuwe vormen van bedrijvigheid willen reguleren. Wel heeft onze fractie goed gekeken naar de overlast die in andere gemeenten werd ervaren. Op basis hiervan zijn wij tot het besluit gekomen dat dark stores en spookkeukens niet in woonwijken en binnensteden horen. Het zijn eigenlijk gewoon micro distributiecentra.

Wat heeft D66 dan gedaan hiertegen?

Toen we de problematiek hadden vastgesteld hebben we om te beginnen een brief gestuurd naar het college (klik hier om deze en het antwoord te lezen). De eerste reactie die we kregen vonden wij als fractie te afwachtend. Dark stores werden op dat moment door grotere steden aan banden gelegd. Als andere gemeenten reguleren om overlast te voorkomen, dan moet je als Bergen op Zoom niet achterblijven!

Daarna zijn wij verschillende keren in gesprek gegaan met de ambtelijke organisatie en hebben we een motie voorbereid. Met deze motie wilden wij het college oproepen om dark stores en spookkeukens te reguleren. Wij wilden tot de regulering (bijv. door het mee te nemen bij een nieuw bestemmingsplan) een tijdelijk verbod op de vestiging van dark stores en spookkeukens.

Deze motie is uiteindelijk niet in de raad of commissies behandeld. Recent is er een uitspraak van de rechter geweest dat dark stores en spookkeukens niet zomaar kunnen vestigen in woonwijken of binnensteden. Hierdoor is de problematiek niet ‘dringend’. Daarnaast is toegezegd dat het fenomeen dark stores en spookkeukens wordt meegenomen bij het opstellen van een nieuwe visie voor de binnenstad en dat er dan ook beleidsregels worden opgesteld. Een mooi resultaat!

Beeld: D66 Bergen op Zoom