Hoe gaan we om met ‘dark stores’?

D66 Bergen op Zoom wil dat er apart beleid komt voor waar micro distributiecentra van snelle bezorgdiensten zoals Flink, zich mogen vestigen. Deze micro distributiecentra worden ook wel ‘dark stores’ genoemd. Het zal niet lang duren voordat dit soort organisaties zich ook in Bergen op Zoom willen vestigen.

Overlast voorkomen

In grote steden zijn snelle bezorgdiensten voor boodschappen al volop actief. Steden als Bergen op Zoom zullen ook volgen. Deze bezorgdiensten vestigen zich in leegstaande winkelpanden en woningen. Dit ook midden in de woonomgeving. De micro distributiecentra leiden vaak tot overlast door wachtende bezorgers en extra verkeersbewegingen tot laat in de avond.

College, kom met beleid!

Deze bezorgdiensten hebben een markt gevonden en zullen niet uit het straatbeeld verdwijnen. Als gemeente moeten we daarom proactief gaan nadenken. Waar willen we dat micro distributiecentra zich kunnen vestigen? Hoe beperken we overlast? D66 Bergen op Zoom heeft daarom het college gevraagd een beleid te vormen hiervoor.

Onze vragen

Wij hebben de volgende vragen gesteld:

  • Heeft het college signalen dat er momenteel micro distributiecentra worden gevestigd in Bergen op Zoom? Zo ja, om hoeveel mogelijke micro distributiecentra gaat dit?
  • Welke regels zijn er in bestemmingsplannen of de APV voor het vestigen van micro distributiecentra? Kan dit momenteel in woonwijken of winkelstraten?
  • Deelt het college de mening van D66 dat voor micro distributiecentra apart beleid nodig is in bijv. de APV? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen gaat het college zetten?