De mens centraal bij de bijstand

D66 Bergen op Zoom vindt dat bij de bijstand de mens centraal moet staan en je bijstandsgerechtigden moet ontwikkelen. Zodat ze volledig mee kunnen doen in de samenleving.

Ontwikkelen centraal

Bij de bijstand moet niet het leveren van een tegenprestatie centraal staan, maar het ontwikkelen en begeleiden van mensen. Als gemeente moet je proactief de mensen in de bijstand benaderen, kijken welke behoeften er zijn en hoe je mensen echt duurzaam kunt helpen. Een gemeente moet ook beseffen dat er soms unieke omstandigheden zijn, waarop moet worden ingespeeld.

Unieke kans op de arbeidsmarkt

Bergen op Zoom kent meer bijstandsgerechtigden dan gemiddeld. Volgens ons is dit vooral voor de bijstandsgerechtigden een nadelige situatie, in de bijstand zitten is geen pretje. Voor een groep bijstandsgerechtigden is het momenteel lastig om in te stromen in de arbeidsmarkt, o.a. door een opleidingsniveau dat niet aansluit. Feit is wel dat de arbeidsmarkt, ook in Bergen op Zoom, schreeuwt om personeel.

Ons voorstel

Wij hebben daarom bij de laatste raadsvergadering een voorstel gedaan voor een sociaal plan omtrent activeringsbeleid. Wij hebben voorgesteld om met werkgevers en opleiders uit de regio in gesprek te gaan en daarmee actief te gaan samenwerken. Daarnaast moet de gemeente bijstandsgerechtigden actief gaan benaderen en helpen zichzelf te ontplooien. Hiermee creëren we meer mogelijk voor bijstandsgerechtigden om zichzelf te ontwikkelen en belemmeringen zoals een niet aansluitende opleiding weg te nemen. Dit voorstel heeft het gelukkig gehaald, dit betekent dat het college dit plan moet gaan uitwerken. Een stap in de richting van verbetering!