Natuurinclusief bouwen? Graag!

Bij de raadsvergadering van 10-11-2022 hebben wij samen met andere partijen een motie ingediend voor natuurinclusief bouwen. Een belangrijk thema voor een gezonder en duurzamer Bergen op Zoom. Goed nieuws ook, want de motie is aangenomen!

Wat is natuurinclusief bouwen?

Goede vraag! Het betekent dat bij bouwprojecten er aandacht moet zijn voor de natuur en dat de natuur in stand moet blijven of moet worden versterkt. Een bouwproject mag dus niet leiden tot minder natuur. Dit kan je beïnvloeden door ontwerp, materiaalgebruik, maar ook beplanting. Door ecologische kwaliteit en biodiversiteit bij elk bouwproject mee te nemen kunnen we echt komen tot een Bergen op Zoom dat rijker is aan natuur!

Verkiezingsprogramma

In ons verkiezingsprogramma hadden we al opgenomen dat er meer gebouwd moest worden. Dit voor de juiste doelgroepen, maar vooral ook op een natuurinclusieve wijze. Wonen een in groene omgeving is gezonder en beter voor onze planeet. Als voorbeeld hadden we in ons verkiezingsprogramma ook de 3-30-300 regel opgenomen, deze staat ook in de aangenomen motie!

Breed gedragen

De motie is een samenwerking tussen verschillende partijen en is tijdens de raadsvergadering goed ontvangen. Uiteindelijk is de motie breed gedragen en is deze met 20 stemmen voor aangenomen. Benieuwd naar de motie? Klik op deze link.