Bergse raad maakt onverantwoordelijke keuze voor de bouwkoten.

De gemeenteraad heeft ingestemd met een nieuwbouwplan voor de Bergse bouwclubs. Het aangenomen plan bevat echter geen financiële dekking voor het uitgeven van de benodigde €5 miljoen. Dit soort onverantwoordelijk beleid heeft Bergen op Zoom al jarenlang in zijn greep en moet een keer afgelopen zijn.

Verkiezingscadeau

Zoals in het eerdere bericht ook gemeld, vinden wij de Bergse bouwclubs ook van belang voor de vastenavendtraditie in Bergen op Zoom. Het probleem van de bouwclubs ligt er ook al ruim 10 jaar, nu net voor de verkiezingen willen een aantal partijen zonder enige financiële onderbouwing de oplossing erdoorheen drukken. Ook tijdens het opstellen van het focusakkoord heeft geen van de partijen het initiatief genomen om iets te regelen voor de bouwclubs, terwijl op dat moment afspraken over de financiën zijn gemaakt.

Afgelopen zomer heeft het college ook nog €390.000,- uitgetrokken om de huidige bouwkoten vijf jaar extra te kunnen laten functioneren. Hierdoor is er de tijd om te komen tot een goed en toekomstbestendig plan, niet het halfbakken beleid waar we nu mee opgezadeld worden.

Waar is de financiële dekking?

Bergen op Zoom heeft een rijke geschiedenis van ongedekte projecten, daardoor is de schuldenlast nu zo hoog dat er zware bezuinigingen nodig zijn. Ook is in het focusakkoord nog afgesproken dat projecten ten alle tijden moeten zijn gedekt. Dat is namelijk het uitgangspunt van verantwoord financieel beleid.

Wij vinden het dan ook onbegrijpelijk om zonder enige financiële dekking nu €5 miljoen uit te geven zonder dat er een keuze wordt gemaakt over hoe dit moet worden betaald. De partijen die hiervoor kiezen, CDA, VVD, GBWP en Lijst Linssen gaan onverantwoord met de begroting om. Ze kiezen ervoor om de bouwclubs nu een cadeau te doen, maar ze weten niet hoe ze het cadeau gaan kopen. Die verantwoordelijkheid ontlopen ze en leggen ze weg bij een nieuw college.

Laat het over aan de nieuwe gemeenteraad

Wat D66 betreft had dit gehele plan moeten worden overgelaten aan de nieuwe raad. Hoe kunnen we voor een plan besluiten, zonder dat het plan is uitgewerkt? We vallen in Bergen op Zoom helaas terug op de oude politiek. Wij hadden graag meegedacht voor de financiering van de Bergse bouwclubs. De andere partijen wilden helaas liever nu een besluit nemen en daarmee onverantwoord financieel beleid voeren.