Hoe kijken wij naar de begroting 2023?

De komende weken zal de gemeenteraad bezig zijn met het vaststellen van de begroting voor 2023. Een belangrijk onderwerp omdat we dan vaststellen welke beleidsdoelen er zijn en welk geld daarvoor beschikbaar is. Hoe kijkt D66 naar de begroting? Daar gaan we je in dit bericht in meenemen!

Beeld: D66 Bergen op Zoom

Het magische jaar 2023

Door de gehele begroting lezen wij dat 2023 een magisch jaar gaat worden. Een soort tussenjaar waarbij het college vooral gaat kijken wat er in Bergen op Zoom nodig is en waar veel onderwerpen zoals sportvoorzieningen eindelijk uitgewerkt gaan worden. Dat mag ook wel! Sinds het Focusakkoord heeft Bergen op Zoom eigenlijk continu stil gestaan, inwoners en organisaties hebben echter duidelijkheid nodig. Het college zit er nu krap een half jaar en zet goede stappen in de juiste richting.

Duurzaamheid

Als D66 zijn we ontzettend blij dat Bergen op Zoom om is! We gaan in 2023 eindelijk aan de slag met een nieuw afvalbeleid en een energiebeleid. De afgelopen jaren heeft onze gemeente achtergelopen bij deze opgaven. Als coalitiepartner hebben we deze thema’s in het bestuursakkoord gekregen en we zien nu dat er ook echt stappen worden gezet.

Wij vinden echter ook dat de gemeente nog veel stappen moeten zetten. Voor D66 staat daarbij op prioriteit nummer 1 de warmtetransitie. Als gemeente zijn we te laat met het vaststellen van een visie hoe woningen in onze gemeente verwarmd moeten worden zonder gas. Hierbij kan gedacht worden aan warmtenetten zodat we de restwarmte van Sabic kunnen gebruiken. Daar hadden we al mee moeten beginnen! Nu ligt bijvoorbeeld de Antwerpsestraat open, had daar meteen een warmtenet gelegd, dan hoeft die straat ook maar één keer open. Besturen is vooruitkijken.

Personeel

Bergen op Zoom heeft net als elke gemeente een personeelstekort. De gemeente focust zich op het aantrekken van nieuw personeel en het behouden van het huidige personeel, dit door goed werkgeverschap. Als D66 zien we echter dat goed werkgeverschap niet meer voldoende is. De huidige arbeidsmarkt vraagt om uitmuntend werkgeverschap!

We moeten onze ambtenaren waarderen en als gemeenteraad ook de ruimte geven om hun werk uit te voeren. Zonder voldoende ambtenaren gaan geen van de beleidsplannen uitgevoerd kunnen worden.

De begroting van 2023 bevat volgens ons een groot risico op het sociaal domein. Dit is het domein waar iedere inwoner vroeg of laat mee te maken krijgt, bijvoorbeeld als ze een aanvraag voor WMO doen. In onze gemeente zijn veel organisaties actief die proberen het aantal hulpvragen bij het sociaal domein omlaag te krijgen en tegelijk de kwaliteit te verbeteren. Neem bijvoorbeeld de wijkcentra of WijZijn. Deze organisaties kunnen, goedkoper en beter dan een gemeente, maatwerkzorg leveren.

De gemeente heeft echter de keuze gemaakt om op deze organisaties te bezuinigen. Dit met een kaasschaafmethode, elke organisatie moet jaarlijks 10% van het budget inleveren. Dit terwijl de zorg al aan het vastlopen is! Laten we als gemeente niet op deze manier bezuinigen en teruggaan naar de tekentafel.