‘De Bergse politiek handelt in dromen’

Bergen op Zoom handelt in dromen en zoals een bekende zanger ooit zei “De meeste dromen zijn bedrog” Volgens D66 Bergen op Zoom moet er een slag worden gemaakt op bestuurlijke kwaliteit, realistisch beleid en democratische inbedding.

Halfbakken beleid

Het is al jaar en dag duidelijk dat Bergen op Zoom teveel wil. We moeten zorgen dat Bergen op Zoom verder komt, hiervoor moeten heldere keuzes worden gemaakt. Momenteel wordt er geprobeerd overal consensus over te krijgen en iedere stakeholder tegemoet te komen. Hierdoor is er halfbakken beleid waar niemand tevreden mee is!

Realisme in de lokale politiek

Dit alles om te voorkomen dat we alweer onrealistische keuzes maken. We moeten voorkomen dat we én willen bezuinigen en alle sociale voorzieningen behouden zonder te kijken naar de inkomsten van de gemeente. Dat we roepen dat de gemeente alleen de wettelijke taken moet uitvoeren, maar ook twee zwembaden exploiteren zonder echt plan. Dat we in Bergen op Zoom werkgelegenheid willen creëren, maar geen bedrijventerreinen willen realiseren.

Onze conclusie

Onze conclusie is dat de Bergse politiek, realistische politiek moet gaan bedrijven. Dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt. Het college moet deze keuzes faciliteren, dit door de gemeenteraad goede voorstellen te doen en door de bevolking mee te nemen in het beleid.

Voor ons betekent dit concreet:

  • De gemeenteraad moet proactief en voordat beleid wordt uitgevoerd worden geïnformeerd over mogelijke scenario’s. Daarbij moeten alle voorgestelde scenario’s voldoen aan de financiële randvoorwaarden, anders is het geen realistisch scenario.
  • De door de gemeenteraad gekozen scenario’s moeten door het college worden uitgewerkt op detailniveau, dit in samenspraak met de stakeholders.
  • Ook onder de bevolking moet vaker een brede consultatie worden gehouden voor ideeën. Dit zonder dat het college aangeeft dat iedereens plan wordt meegenomen. Valse hoop moet worden voorkomen.