Dit is ons verkiezings-programma

In alle kernen thuis

Het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezing van maart 2022 is een document geworden waar wij trots op zijn. Met passie en de nodige ambitie hebben leden, experts en ervaren politici samen met ons gewerkt aan een stuk dat perspectief biedt. Het programma laat zien wat voor D66 Berg en Dal belangrijk is en waar we voor gaan!

Berg en Dal is een mooie gemeente met meer dan 35.000 inwoners die leven en wonen in 13 kernen verspreid over een ruim gebied. Voor D66
zijn alle inwoners de moeite waard. Wij hebben aandacht voor alle kernen en streven naar optimale leefbaarheid. Daarnaast kunnen wij bogen op de kennis en het gedachtegoed van onze partij, waarbinnen wordt samengewerkt op regionaal (Rijk van Nijmegen), provinciaal (Gelderland) en nationaal niveau.