Gerhard Boot

Gerhard Boot - Beeld: D66 Rijk van Nijmegen

Toen D66 in 2006 in het slop zat met te weinig zetels in de Kamer heb ik mij met verve als lid aangemeld. Dat zou me toch niet gebeuren, dat het gedachtegoed van sociaalliberalisme niet kan worden uitgedragen. Ik geloof in de kracht van het individu. Door die krachten te bundelen komen we tot een groter geheel. De overheid heeft een taak in de bevordering van de vrijheid van de burgers. 

Ik denk als deskundige én netwerker op het gebied van de fysieke leefomgeving en regelgeving een duidelijke inbreng te kunnen leveren in het lokale. Deze expertise ontbreekt voor een groot deel in de raad. 
Ik ervaar een drive om mening- en besluitvorming op gemeentelijk niveau om te zetten in een mooiere leef- woon- en werkomgeving. Ik zal explicieter dan tot nu toe uiting geven aan de gewenste transparantie binnen en buiten de fractie met gelijke inbreng voor iedereen.
Een zekere senioriteit zowel figuurlijk als letterlijk mag daarin niet ontbreken. Ook ervaring dient te worden gerespecteerd.
Deze gedrevenheid wil ik gebruiken om in iedere kern van Berg en dal een leefomgeving te creëren waar mensen zich uitgenodigd voelen het beste uit zich zelf te halen. Een redelijke en realistische doelstelling.

Sinds 2014 ben ik actief in Beek binnen D66 en daarna als commissielid voor de gemeente. Daarnaast ben ik al jarenlang maatschappelijk lokaal actief:
in de buurt, in het dorp en in de gemeente; van buurtactivator in de Rijksstraatweg via bestuurslid van Monument & Landschap en Van Boldrikstichting tot oprichter van het Duurzaamheidscafé en de EnergieCoöperatie Hoog & Laag. 
Het is een manier om wat moois terug te doen voor je omgeving als dank voor deze woonplek.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Het bankje boven aan de Elyseesche Velden met uitzicht op Persingen om te mijmeren over de vorming van de stuwwal en hoe we dit prachtige landschap duurzaam kunnen behouden.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Bij uitstek een omgeving om rust te bieden aan jachtige bezoekers als unique selling point. Een landschap dat mensen uitnodigt zich zelf te zijn met vaak unieke plekken: het binnenste buitenland geeft deze waarde van de gemeente goed weer. Daarin moet geïnvesteerd worden.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Ik wil dat de betrokkenheid van inwoners en bedrijven professioneel begeleid wordt naar zienswijzen, die gehonoreerd worden. Nog veel te veel blijven ideeën op straat liggen, wordt geen gehoor gegeven aan wat burgers vinden. Participatie staat in Berg en Dal nog in de kinderschoenen. Het traject van deelnemen (wie, wanneer, hoe) moet ten allen tijde duidelijk zijn.
  • Ik wil dat natuur en landschap, het kroonjuweel van de gemeente, winnaar worden bij afwegingen van ruimtelijke ordening. Dat vergt een lange termijnvisie gestoeld op een waardevaste fysieke omgeving waarin het goed leven is voor inwoners en bezoekers, gecreëerd door ondernemende mensen.
  • Ik wil dat inwoners evenredig, maar rechtvaardig, belast én gehonoreerd worden voor zaken die het algemene milieu betreffen, zoals voor energie, mobiliteit, afvoer van grondstoffen, water. Dat betekent dat de verbruiker betaalt en een bonus krijgt voor duurzaam gedrag.

Wat betekent D66 voor jou?

Het is een groot goed van D66 om een radicale democratisering van de samenleving na te streven. Niet opkomen voor één belang maar voor de samenleving als geheel. Een sociaalliberaal, in één woord geschreven, is een vrij mens met passie voor de omgeving van mens en natuur, gevat in duurzaam pragmatisme. Mijn uitdaging is om deze gedachte lokaal vorm te geven.

Wat zijn jouw expertises?

Waterbeheer; fysieke leefomgeving (LOP); circulaire economie (ODRN); milieu / duurzaamheid; ruimtelijke ordening (omgevingsvisie)
en omgevingsvergunningen (handhaving).