Jelbrich de Vries

Jelbrich de Vries - Beeld: D66 Rijk van Nijmegen

Gemeentelijke politiek vraagt om lokaal betrokken volksvertegen- woordigers die weten wat er in hun gemeenschap speelt.

  • 54 jaar
  • Heerenveen
  • Beek
  • Zij/haar

Sinds 2016 ben ik actief betrokken bij D66 Berg en Dal. Eerst als fractievolger en campagne coördinator en sinds 2018 als carrousellid voor D66 bij gemeente Berg en Dal. Zo heb ik een goede indruk gekregen van wat er leeft in onze gemeente en hoe we inwoners kunnen helpen tot goede oplossingen te komen. 
Als relatief nieuwe inwoner van de gemeente, raakte ik snel betrokken bij verschillende activiteiten in onze gemeenschap zoals de organisatie van de Avond4Daagse Berg en Dal en bij buurtvereniging de Smorenhoek. Maatschappelijke betrokkenheid en worteling in de gemeenschap gaan op deze manier vanzelf. 

Met 13 jaar werkervaring in Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk heb ik geleerd om situaties en problemen van verschillende kanten te bekijken en te analyseren. Mijn blik is hierdoor verruimd. Als taaltrainer en docent geef ik trainingen in (zakelijk) Engels en interculturele communicatie en daarnaast ondersteun ik leerlingen en studenten met dyslexie. 

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De Duivelsberg en het Filosofendal, omdat het ontzettend mooie en unieke natuur is waar ik elke dag van kan genieten.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

  • De energietransitie, het behoud van de landschappen en het uitbreiden van de woningbouw zijn lastige opgaves. Maar het biedt ook kansen om samen met inwoners bij te dragen aan een duurzamer, leefbaar en mooier Berg en Dal.
  • We moeten zorgen dat nog meer jongeren met een diploma van school gaan in Berg en Dal. 
  • Onze gemeente moet altijd naast de inwoners staan – en met haar uitvoeringsorganisaties de burger een helpende hand reiken als het nodig is. Berg en Dal moet niet alleen kijken naar welvaart, maar ook naar welzijn. 

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • De lokale democratie te versterken door inwoners van de verschillende kernen en dorpen te verbinden. D66 is er voor elke kern; het maakt niet uit of je in Millingen, Beek of Groesbeek woont. Ik zet me in om de leefbaarheid in onze kernen te behouden en maak me sterk voor de voorzieningen in onze dorpen, zoals goede verbindingen met het openbaar vervoer.
  • Streven naar transparantie en duidelijkheid in de lokale politiek. De communicatie van de gemeente naar de burgers moet in alle fasen van burgerparticipatie (denken, besluiten, doen, reflecteren) helder zijn, waardoor de verwachtingspatronen van burger en gemeente hetzelfde zijn. 
  • Alle kinderen in Berg en dal moeten kunnen meedoen. Dat kan met een Rijke Schooldag: een dagvullend programma waarbij kinderen in de eigen omgeving kennismaken met o.a. sport, cultuur, natuur en huiswerkbegeleiding. Dit vereist een sterke samenwerking tussen onderwijs, opvang, lokale verenigingen, instellingen, organisaties en ouders, waarbij de gemeente een actieve rol moet hebben om de samenwerking te ondersteunen en te realiseren.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is voor mij de partij die staat voor een vrije en rechtvaardige samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen; over hun eigen leven en over hoe wij met elkaar willen samenleven.